Laatste nieuws

Overheid verslikt zich in accijnsberekening

Category:

Geen categorie

Eindhoven, 12 maart 2014. De recente discussie over accijnsverhoging lijkt een andere wending te krijgen nu de cijfers die gehanteerd worden bij de berekening van de opbrengsten voor de staatskas niet blijken te kloppen. De maandelijkse accijnsopbrengsten voor gedistilleerde dranken verspringen met één maand. Dit heeft tot consequentie dat de extra voorraden die ingeslagen worden aan het einde van het jaar om de verhoging voor te zijn, worden gerekend tot de maand januari van het volgende jaar. Hierdoor lijken de gevolgen minder desastreus, maar bij correctie zeer dramatisch uit te vallen. De Koninklijke SlijtersUnie maakte dit bekend aan de vooravond van een plenair debat in de Tweede Kamer over de gevolgen van de recente accijnsverhogingen.

De cijfers
De overheid hanteert voor de berekening van haar accijnsinkomsten de cijfers van de douane, opgesplitst in 12 maanden. De maandopbrengst refereert aan de aangifte van de voorafgaande maand. In januari 2013 werd 62 miljoen accijnsopbrengst berekend, ongeveer het dubbele van een ´normale´ eerste maand van het jaar.  De drankenhandel sloeg in december 2012 extra voorraad in tegen lager accijnstarief. Deze extra inkoop kwam op de balans in januari van het volgende jaar. Hierdoor heeft de overheid een vertekend beeld bij de totale jaaropbrengst van de accijnzen op gedistilleerde dranken.

 

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

totaal

2013

62

17

13

27

22

23

29

23

24

22

26

34

322

Eerder in 2003 is dit zelfde voorgevallen en pas twee jaar later werd de verhoging onder minister Zalm teruggedraaid. Reden dat dit destijds zo lang heeft geduurd, kwam door dezelfde rekenmethode.

 

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

totaal

2003

112

35

15

20

25

23

33

24

29

34

29

40

419

De opbrengst januari 2003, 112 miljoen euro, had betrekking op de enorme extra inlading van december van het jaar ervoor. Drankenhandels hadden ca 65 miljoen extra ingekocht. Omdat dit niet inzichtelijk was, ging de kamer ervan uit dat er een inkomstenstijging was geweest. In werkelijkheid bleek de staat hierdoor 54 miljoen euro minder op te halen. Dit werd pas het volgende jaar echt zichtbaar . De verhoging werd in 2006  teruggedraaid.

 

De Slijters
“Wij hebben met betrekking tot gedistilleerde dranken de werkelijke resultaten in kaart gebracht en daar moet goed naar gekeken worden voor een goede evaluatie van de gevolgen van de accijnsverhogingen”, aldus Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie.

Op donderdag 13 maart wordt er na herhaaldelijk aandringen van het CDA een plenair debat gevoerd over de gevolgen van de accijnsverhogingen. De Minister van Financiën beschikt inmiddels over jaarcijfers 2013, maar volgens de Koninklijke SlijtersUnie wordt hiermee een vertekenend beeld gegeven en dringt er op aan rekening te houden met het fenomeen van dit ‘december/januari effect’.

 

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

totaal

HLPA

2013

62

17

13

27

22

23

29

23

24

22

26

34

322

202.008

2012

33

34

26

24

24

28

19

28

26

23

27

27

319

212.101

2011

35

34

27

19

28

20

27

26

24

26

25

26

317

210.771

2010

21

39

29

28

25

26

26

21

22

26

25

28

316

210.106

2009

32

30

31

23

23

25

27

24

22

24

25

32

318

210.771

2008

43

31

20

30

27

26

18

33

28

21

22

40

339

225.340

2007

33

36

23

23

26

25

22

30

25

24

26

32

325

216.090

2006

38

40

18

21

34

27

26

24

23

22

20

33

326

216.755

2005

32

34

36

32

27

32

30

26

33

27

29

30

368

207.324

2004

52

32

20

31

33

33

32

29

31

27

41

36

397

223.662

2003

112

35

15

20

25

23

33

24

29

34

29

40

419

236.056

2002

48

45

35

39

20

39

38

18

29

31

37

29

408

271.277

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: