modelbrief

Wilt u een verzoek tot handhaving indienen bij een bepaalde gemeente? Via onderstaande links kunt u zelf een modelbrief downloaden en invullen.

modelbrief webshop
modelbrief borrelshops
modelbrief blurring
modelbrief sligro
modelbrief FIOD
modelbrief ophaalpunt
modelbrief proeverij AH
– modelbrief zelfbedieningsgroothandel
– modelbrief bestemmingsplan

Indien de gemeente niet binnen 8 weken gereageerd heeft op een verzoek handhaving kan een ingebrekestelling worden verstuurd. Het model hiervan treft u HIER aan.

Heeft u liever juridische hulp bij het indienen van een verzoek tot handhaving of bezwaar tegen een afwijzing? Dat kan.Voor slechts € 50,00 exclusief BTW stelt het secretariaat van de KSU voor u een verzoek tot handhaving op en wordt dit aan de burgemeester van uw gemeente verzonden. Dit bedrag geldt per borrelshop waartegen u een handhavingsverzoek wenst in te dienen.
Wanneer u van die mogelijkheid gebruik wilt maken kunt het bedrag inclusief BTW ad € 60,50 overmaken op rekeningnummer NL73 INGB 0677 4336 11 ten name van SlijtersUnie onder vermelding van het e-mailadres waarmee u over deze kwestie wenst te corresponderen. Direct na ontvangst van betaling krijgt u een verzoek van het secretariaat om opgave van de adresgegevens van de borrelshop waartegen u handhaving wenst.
In het geval de burgemeester van uw gemeente het verzoek tot handhaving afwijst en de SlijtersUnie het niet eens is met de gronden van afwijzing zal – indien u dit wenst – ten behoeve van u kosteloos een bezwaarschrift worden ingediend. Wel zal in dat geval uw instemming worden gevraagd om de kosten, die in verband met de behandeling van het bezwaar zijn gemaakt, ten gunste van de SlijtersUnie te verhalen op de burgemeester van u gemeente.