Klachten

Sinds 1 januari 2013 houden de gemeenten toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Voorheen was de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hiervoor verantwoordelijk.

Vanaf 2013 heeft de SlijterUnie klagers gefaciliteerd bij advisering en het indienen van handhavingsverzoeken bij gemeenten. Die service is helaas inmiddels gestaakt, omdat het hiervoor beschikbaar gestelde budget volledig is verbruikt.

Bij klachten over naleving van de Drank- en Horecawet verwijzen wij u naar de burgemeester van de gemeente waar het illegale handelen plaats vindt.

Voor klachten over webshops of over borrelshops kunt u gebruik maken van modelbrieven op onze site.