Klachten

Klachten over naleving Alcoholwet

De gemeenten houden toezicht op de naleving van de Alcoholwet, samen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

De NVWA houdt toezicht op:

  • Prijsacties retail
  • Verkoop op afstand
  • Verkoopbeperkingen online slijterijen

en de alcoholverkoop via:

  • Vervoermiddelen personen
  • Legerplaatsen
  • Winkels op vliegvelden
  • Venters

Het overige toezicht loopt via de gemeenten.

Bij klachten over naleving van de Alcoholwet verwijzen wij u óf naar de burgemeester van de gemeente waar het illegale handelen plaats vindt óf naar de NVWA, afhankelijk waar uw klacht betrekking op heeft.