KLARE TAAL

Klare Taal is het officiële orgaan van de Koninklijke SlijtersUnie. Via Klare Taal worden de leden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de Koninklijke SlijtersUnie en de slijtersbranche. Klare Taal is dus de spreekbuis van het dagelijks- en hoofdbestuur alsmede van het secretariaat. Zeker zo belangrijk is dat Klare Taal er ook is voor u. U als lid van de Koninklijke SlijtersUnie kunt hierin uw mening kwijt. Alles wat van belang kan zijn voor uw collega slijter mag u via Klare Taal ventileren. Of het nu gaat om een product, een productgroep, artikelpresentatie, klantenbenadering, administratie, financieel beheer of wat dan ook, zolang het voor uw branchegenoten van belang kan zijn ontvangt de redactie graag uw vraag of mening op papier.
Niet-abonnees kunnen de digitale Klare Taal raadplegen via deze site. Klare Taal kent geen abonnementen of losse verkoop.

Klik hier om het archief te raadplegen.

eindredactie M.C.J. Houben  040-2453785 marc@slijtersunie.nl