Privacy Statement

Uw privacy
De SlijtersUnie is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy-beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de SlijtersUnie persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de SlijtersUnie zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de SlijtersUnie. Verwerking van gegevens vindt plaats door Houben & Van Dijck Advocaten B.V. te Eindhoven.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de SlijtersUnie uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de SlijtersUnie persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een SlijtersUnie lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u producten en/of diensten van de SlijtersUnie afneemt via de (mobiele) website.
  • Wanneer u contact heeft met de SlijtersUnie. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, u aanmeldt voor toezending van Klare Taal of nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om leden/bezoekers van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij de SlijtersUnie rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website.

E-mail
Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van (een link naar) verenigingsblad Klare Taal dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van branchenieuws en informatie over (nieuwe) producten en diensten door de SlijtersUnie indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar SlijtersUnie, onder vermelding van VGB, info@slijtersunie.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
De SlijtersUnie laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social media
De SlijtersUnie gaat graag, via het web en (eigen) social media-kanalen, in dialoog met leden en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. De SlijtersUnie volgt actief hiervoor het internet en social media-kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant de SlijtersUnie zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. De SlijtersUnie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, de SlijtersUnie (persoons-)gegevens zal vastleggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy-beleid worden verwerkt. De SlijtersUnie is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media-kanalen of de content op zijn social media-kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de SlijtersUnie via info@slijtersunie.nl.

Gebruik van cookies
De SlijtersUnie maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Websites van SlijtersUnie en andere websites
Op de websites van de SlijtersUnie treft u een aantal links aan naar andere websites. De SlijtersUnie kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: de SlijtersUnie, t.a.v. mr. M.C.J. Houben, Postbus 885, 5600 AW Eindhoven of e-mail: info@slijtersunie.nl.

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen
De SlijtersUnie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de SlijtersUnie een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de SlijtersUnie uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsberichten of in de Klare Taal.

Eindhoven, 28 mei 2018