Contact

De Koninklijke SlijtersUnie is op werkdagen te bereiken tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Het secretariaat is gevestigd te Eindhoven.

Adres:

Kanaaldijk-Noord 1

Tel.040-245 37 85
Postbus 885, 5600 AW Eindhoven
info@slijtersUnie.nl