Proeven in de Slijterij

Sinds 2013 bestaat de mogelijkheid in slijterijen tijdens openingstijden gratis te laten proeven. De Koninklijke SlijtersUnie adviseert de volgende regels met klanten te communiceren:
In deze slijterij mag alcoholhoudende drank geproefd worden onder de volgende voorwaarden:
1. Vraag uw slijter of en welke dranken u mag proeven.
2. Proeven is alleen toegestaan in de slijterij. Proeven is niet drinken.
3. U kunt het beste proeven door te ruiken en kleine hoeveelheden kort in de mond te houden.
4. U mag alleen proeven vanaf 18 jaar. Bij twijfel kan legitimatie gevraagd worden.
5. U mag uzelf niet inschenken. De slijter zal u hierbij graag van dienst zijn.
6. Proeven is gratis.

Bij gemeentelijke verordening kan met het in werking treden van de nieuwe Alcoholwet op 1 juli 2021 met inachtneming van artikel 3, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vrijstelling worden verleend van het in het in artikel 14 Alcoholwet, eerste lid, vervatte verbod ten behoeve van (betaalde) proeverijen in slijtlokaliteiten buiten de dagen en tijden dat de slijtlokaliteiten regulier zijn opengesteld. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld waaraan een proeverij moet voldoen.

1. Een proeverij als bedoeld in artikel 25e van de Alcoholwet voldoet aan de volgende eisen:

a. In een slijtlokaliteit wordt maximaal één proeverij per dag gegeven en maximaal drie proeverijen per week;

b. De kosten voor deelname aan een proeverij zijn voor aanvang van de proeverij door een leidinggevende van het slijtersbedrijf vastgesteld;

c. De deelnemers van een proeverij zijn voor aanvang van de proeverij bekend bij een leidinggevende van het slijtersbedrijf; en

d. De deur van de slijtlokaliteit is gedurende een proeverij gesloten voor publiek anders dan de deelnemers aan de proeverij.

2. Tijdens een proeverij is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende en alcoholvrije drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse, met uitzondering van alcoholhoudende en alcoholvrije drank die in het kader van die proeverij is verstrekt voor gebruik ter plaatse aan de deelnemers van de proeverij.