Vakonderwijs

Leidinggevenden van een slijterij dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen (artikel 8 sub 4 Drank- en Horecawet). De Koninklijke SlijtersUnie ijvert voor een bredere opleiding van leidinggevenden, dan alleen het behalen van het certificaat sociale hygiëne. Vakbekwame beheerders en bedrijfsleiders kunnen zich ten opzichte van niet als zodanig gekwalificeerde slijters profileren. Bovendien kan vakbekwame kennis het verantwoord gebruik van dranken stimuleren. Er is een breed aanbod van instellingen waar cursussen op het gebied van dranken kunnen worden gevolgd. De Koninklijke SlijtersUnie controleert, registreert en geeft uit het Slijtersvakdiploma. Dit kan worden aangevraagd bij de Koninklijke SlijtersUnie als de kandidaat kan aantonen te beschikken over afdoende kennis van wijn, bier, gedestilleerd en sociale hygiëne. Dat kan door overlegging van de erkende opleidingscertificaten op deze deelgebieden.