Vakonderwijs

Leidinggevenden van een slijterij dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen (artikel 8 sub 4 Drank- en Horecawet). De Koninklijke SlijtersUnie ijvert voor een bredere opleiding van leidinggevenden, dan alleen het behalen van het certificaat sociale hygiëne. Vakbekwame beheerders en bedrijfsleiders kunnen zich ten opzichte van niet als zodanig gekwalificeerde slijters profileren. Bovendien kan vakbekwame kennis het verantwoord gebruik van dranken stimuleren. Er is een breed aanbod van instellingen waar cursussen op het gebied van dranken kunnen worden gevolgd. De Koninklijke SlijtersUnie controleert, registreert en geeft twee Slijtersdiploma’s uit. Door overlegging van de erkende opleidingscertificaten op deze deelgebieden kunnen deze diploma’s bij de Koninklijke SlijtersUnie worden aangevraagd.
Voor het SlijtersBasisdiploma dient de aanvrager in het bezit te zijn van de drankendiploma’s SDEN niveau-1: Wijn-, Bier- en Gedestilleerd-Vignet plus de Verklaring sociale hygiëne.
Voor het SlijtersVakdiploma zijn de drankendiploma’s SDEN niveau-3: Wijn-, Bier- en Gedestilleerd-Brevet vereist, plus de Verklaring sociale hygiëne.