Rechtsbijstand

De Koninklijke SlijtersUnie behandelt niet alleen de collectieve problematiek van de branche maar verleent ook individuele steun. Als u bijvoorbeeld adviezen nodig heeft bij incasso, informatie over nieuwe producten, gedragscode, leveringsvoorwaarden, opleidingen, overtredingen door derden van de Drank- en Horecawet etc., dan kunt u daarmee terecht bij het secretariaat van de Koninklijke SlijtersUnie. Indien het secretariaat u niet specifiek kan helpen dan kan men u vertellen welke instanties daarin zijn gespecialiseerd en u verder doorverwijzen.

Het secretariaat verstrekt ook individueel juridisch advies, mits van eenvoudige aard en binnen het gebruikelijk werkterrein van de ambtelijk secretaris mr. Marc Houben. In het verleden is gebleken, dat leden meenden dat zij hun rechtsbijstandverzekering konden opzeggen omdat zij voor juridische bijstand bij de Koninklijke SlijtersUnie terecht konden. Deze gedachte is echter niet juist. Wanneer u voor rechtsbijstand verzekerd wilt zijn, dan zult u altijd een aanvullende rechtsbijstandverzekering dienen af te sluiten. Wilt u meer weten of heeft u over het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de SlijtersUnie.