Archief

 • 2021.09“... ...”
 • Hoe gaat de slijtersbranche om met de nieuwe alcoholwet en m ...

  In De Top van Nederland bij BNR Nieuwsradio vond op 2 september jl. een uitgebreid gesprek plaats met de voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie Petra de Boevere. U kunt dit interview hier beluisteren.

 • 2018.11“... ...”
 • Wetsvoorstel bedreigt doelstelling Preventieakkoord

  Het deze zomer ingediende initiatief wetsvoorstel van Ziengs (VVD) hangt als een zwaard van Damocles boven de alcoholparagraaf in het Nationaal Preventieakkoord, waar partijen vorige week overeenstemming over hebben bereikt. Het voorstel beoogt ondernemers meer ruimte te bieden voor verstrekking van alcohol en creëert een exponentiële toename van verstrekkingspunten. Onder meer door toe te staan dat alcoholhoudende dranken geschonken en verkocht worden bij kappers, boekhandels en andere niet daarvoor uitgeruste ondernemingen.

  Bovendien leidt het voorstel ertoe dat sterke drank feitelijk in de supermarkt belandt, en niet meer – zoals nu – in aparte slijtlokaliteiten hoeft te staan. Een slijtlokaliteit kan naadloos in een andere winkel worden ingepast. Het schap van de supermarkt kan dan hetzelfde schap zijn als dat van de ingebouwde slijterij, zonder dat er enige visuele scheiding zichtbaar is.

  Het Nationaal Preventieakkoord erkent het positief verband tussen de toename van de beschikbaarheid en alcohol-gerelateerde schade. Vanuit die gedachte ligt het voor de hand dat het aantal verstrekkingspunten beperkt wordt, in plaats van uitgebreid, zoals Ziengs voorstaat. De partijen die bij het akkoord betrokken zijn, hopen dat de huidige Kamermeerderheid zich dit realiseert en het voorstel van Ziengs afwijst.

  Ron Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie, de brancheorganisatie voor slijters: “We zijn blij dat ondertekenaars van dit akkoord het met ons eens zijn dat accijnsverhoging geen oplossing vormt voor problematisch alcoholgebruik en dat het verband tussen de toename van de beschikbaarheid en alcohol-gerelateerde schade is erkend.” Hij vervolgt: “Het Nationaal Preventieakkoord is een belangrijke stap op weg naar een gezonder Nederland. Daarmee zijn we er helaas nog niet. De volgende krachtmeting zal het wetsvoorstel van Ziengs zijn. Ik kan alleen maar hopen dat de Kamer dit zeer kritisch zal benaderen, omdat anders de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord een illusie zullen blijken te zijn.”

 • 2017.11“... ...”
 • Proactief toezicht op drankverstrekking ontbreekt

  De Koninklijke SlijtersUnie luidt de noodklok: gemeenten falen in het toezicht op de Drank- en Horecawet. Dat stelt voorzitter Ron Andes. Volgens hem beperken gemeenten zich tot toezicht op vergunninghouders, terwijl proactief toezicht op het verstrekken van alcohol door niet-vergunninghouders nauwelijks aandacht krijgt. Juist binnen deze laatste groep is een explosieve groei van overtredingen waarneembaar, maar daar wordt niet of nauwelijks tegen opgetreden. Hoewel slijters en horeca aan vergunningen gebonden zijn, gedogen gemeenten op grote schaal illegale verstrekking, hierdoor aangemoedigd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

  De VNG heeft onlangs een pilot afgesloten waarbij geëxperimenteerd is met blurring, oftewel het mengen van detailhandel met horeca. In dat experiment werden ondernemers opgeroepen bewust de wet te overtreden. Hoewel het experiment inmiddels is geëindigd, is de geest uit de fles; Venray en Apeldoorn zijn voorbeelden van gemeenten die ook na het beëindigen van het experiment doorgaan met blurring.

  Andes: “Van illegale horeca is veelal ook sprake bij het houden van wijnproeverijen. Die worden georganiseerd in het levensmiddelenkanaal, maar ook bij kledingwinkels of bijvoorbeeld kunstgalerijen. Dit terwijl de wetgever duidelijk heeft bepaald dat het laten proeven exclusief is voorbehouden aan slijters en horeca. Het aantal van dit soort illegale proeverij neemt snel toe. Steeds vaker worden klanten via social media door wijn- of delicatessenwinkels uitgenodigd om wijn te komen proeven. De Beaujolais Primeur is wellicht in meer kledingzaken te proeven dan bij slijters. Zelfs Albert Heijn laat klanten in de supermarkt proeven. Wie gaat deze wantoestand een halt toe roepen?”

  Sinds 1 januari 2013 is toezicht op het verstrekken van drank gedecentraliseerd en zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Hoewel gemeenten hun boetes zelf kunnen innen, vormt dit klaarblijkelijk geen stimulans voor een proactieve houding. Andes: “In de gemiddelde winkelstraat struikel je over illegale verstrekking van alcoholhoudende drank, waartegen niet wordt opgetreden”. Doordat gemeenten bewust illegale verstrekking van alcoholhoudende drank stimuleren, weten ondernemers en consumenten inmiddels ook niet meer wat mag en niet mag. Veel ondernemers zijn volkomen te goeder trouw bij hun aanbiedingen van drank. Consumenten staan hier überhaupt niet bij stil. Ron Andes reageert fel op het falend toezicht: “De Drank- en Horecawet is vanuit volksgezondheidsbelang tot stand gekomen en stelt om die reden regels aan de verstrekking van alcohol. Daarbij hoort ook proactief toezicht op overtreding. Zonder dat toezicht is de wet een lege huls. Wanneer gemeenten bereid zijn nu handhavend op te treden tegen alle voor de decembermaand aangekondigde overtredingen, tonen zij dat zij hun taak serieus nemen”.

 • 2017.03“... ...”
 • Motie kamerleden behaalt meerderheid

  Een Kamermeerderheid wil dat Martin van Rijn op de valreep van zijn functie als staatssecretaris VWS alle gemeenten een brief stuurt over het gedogen dat bepaalde ondernemers alcohol verkopen of schenken in strijd met de Drank- en Horecawet. Dat gebeurt in het kader van de VNG-pilot 'Mengvormen detailhandel/horeca', ook wel blurring pilot genoemd. Letterlijk roept de motie de staatssecretaris op alle gemeenten op korte termijn te berichten dat het gedogen van mengvormen van retail en horeca in strijd is met de Drank- en Horecawet en dat hierop dient te worden gehandhaafd.

  Gezamenlijk initiatief van ChristenUnie, CDA en PvdA
  De motie (kamerstuk 27 565, nr. 157) is ingediend door Joël Voordewind (ChristenUnie) en medeondertekend door Hanke Bruins Slot (CDA) en Marith Volp (PvdA). Zij benadrukken dat tien gezondheidsorganisaties in het Alcoholmanifest zich tegen blurring hebben uitgesproken omdat wetenschappelijk is vastgesteld dat uitbreiding van het aantal verkooplocaties van alcohol leidt tot een toename van de alcoholproblematiek.

  Pilot-gemeenten handelen in strijd met de Drank- en Horecawet
  In het kader van de blurring pilot hebben 35 gemeenten, op initiatief van de VNG, honderden ondernemers de vrijheid gegeven alcoholhoudende drank te schenken en te verkopen, in strijd met de artikelen 12, 14 en 18 van de Drank- en Horecawet.

  Acties van SlijtersUnie tegen blurring pilot succesvol
  De SlijtersUnie heeft het afgelopen jaar tegen diverse gemeenten die blurring toestonden in het kader van de pilot 'Verlichte regels winkelgebieden' of 'Mengvormen detailhandel/horeca' procedures en/of rechtszaken gevoerd. Daarmee is bereikt dat de blurring pilot veel media-aandacht kreeg en – naar verluidt - diverse andere gemeenten ervan heeft weerhouden om zelf blurring te gaan gedogen. De rechter had zich vorig jaar al uitgesproken tegen de pilot (Nieuwegein). Mede naar aanleiding daarvan zijn enkele blurrende gemeenten (Oss, Nieuwegein, Roosendaal en Valkenswaard) alsnog overstag gegaan en gestopte met de pilot. De blurring pilot van de VNG loopt nog door tot juli 2017.

 • 2017.01“... ...”
 • Borrelshop moet altijd leidinggevende hebben

  Geachte slijter,
  Allereerst wens ik u en uw naasten een heel voorspoedig 2017 toe!
  We beginnen dit jaar goed: in slijterijen in supermarkten zal permanent een leidinggevende aanwezig moeten zijn. Dat blijkt uit drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 december 2016. Tegen de uitspraken is geen hoger beroep mogelijk.
  Achtergrond
  SlijtersUnie had de burgemeesters van Sint-Oedenrode, Someren en Schijndel gevraagd om maatregelen te nemen tegen drie slijterijen in supermarkten in hun gemeenten. Volgens SlijtersUnie was er in de slijterijen niet permanent een leidinggevende aanwezig, terwijl de Drank- en Horecawet dat volgens hen wel verplicht. De burgemeesters wezen de verzoeken van SlijtersUnie af, omdat in hun visie de supermarkt en de slijterij samen de 'inrichting' vormen. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde in 2015 in drie afzonderlijke uitspraken dat de Drank- en Horecawet wel is overtreden. Tegen die uitspraken kwamen de burgemeesters, de supermarkten en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
  Inrichting
  Het gaat in deze zaken om het begrip 'inrichting'. Uit de Drank- en Horecawet volgt dat in een 'inrichting' tijdens openingstijden een leidinggevende aanwezig moet zijn. Volgens de burgemeesters, de supermarkten en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is voldoende dat een leidinggevende in de supermarkt aanwezig is en hoeft deze niet permanent aanwezig te zijn in de slijterij zelf. Zij gaan er daarbij vanuit dat de supermarkt zelf ook deel uitmaakt van de 'inrichting'. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dat niet het geval. Uit de wet en de wetsgeschiedenis volgt dat een "inrichting niet bestaat uit het gehele pand, waarin zowel de supermarkt als de slijterij is gevestigd, maar slechts uit de daarin gesitueerde besloten ruimten waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend". Naast de slijterij zelf kunnen bijvoorbeeld ook een kantoor en een voorraadruimte deel uitmaken van de 'inrichting', maar deze ruimten moeten dan wel direct in de buurt van de slijterij liggen en direct zicht bieden op de slijterij, aldus de hoogste bestuursrechter.
  Gevolg uitspraken
  Het gevolg van de uitspraken is dat een leidinggevende altijd aanwezig moet zijn in de slijterij in een supermarkt of in de ruimten die daarbij horen. Daarmee wordt aan een slijterij in een supermarkt dezelfde verplichting opgelegd als aan een zelfstandige slijterij.
  Bijgaand zend ik u een modelbrief waarmee u de burgemeester van uw gemeente kunt verzoeken tot handhaving over te gaan.

  Met vriendelijke groet,

  R.P. (Ron) Andes
  Voorzitter Koninklijke SlijtersUnie

 • 2016.12“... ...”
 • SlijtersUnie en SpiritsNL lanceren TOON-ID

  De Koninklijke Nederlandse SlijtersUnie (KSU) en de vereniging voor distillateurs SpiritsNL hebben de handen ineengeslagen voor de campagne en de website TOON-ID.nl. De wet is duidelijk: slijters, supermarkten, horeca en (sport)kantines mogen geen alcoholhoudende drank verkopen aan personen jonger dan 18 jaar. Dat gaat in verreweg de meeste gevallen goed, maar de praktijk laat zien dat extra aandacht voor dit verbod helpt om het nog beter na te leven. Daarom hebben de KSU en SpiritsNL een goed zichtbare sticker ontwikkeld die duidelijk maakt dat personen onder de 25 jaar altijd een geldig identiteitsbewijs moeten tonen als zij bij de slijter drank willen kopen. Er zijn twee varianten: één sticker van TOON-ID.nl kan op de binnenkant van de winkelruit worden geplakt en de andere sticker kan in de winkel bevestigd worden, bij voorkeur bij de kassa. Ook is nog een extra exemplaar van NIX<18 meegestuurd. KSU en SpirisNL raden slijters aan de sticker duidelijk zichtbaar in de slijterij te plaatsen. Het is dan door iedere klant duidelijk waar hij aan toe is:
   

  • Onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht
  • Klanten onder de 25 jaar tonen een geldig ID als zij alcohol willen kopen.

  Ron Andes, voorzitter KSU: “Met dit gezamenlijk initiatief wil de KSU duidelijk maken dat zelfstandige slijters de naleving van de Drank- en Horecawet zeer series nemen. Slijters nemen een unieke plek in bij de verkoop van vooral sterke drank en dragen dan ook extra verantwoordelijkheid om alcoholmisbruik tegen te gaan. Het is gewoon heel belangrijk de legimitatieplicht nauwgezet na te komen. De slijter is een vakman en met de campagne kan hij dat nog meer onderstrepen.” SpiritsNL directeur Joep Stassen voegt daar aan toe: “Slijters zijn voor de distillateurs natuurlijk van groot belang. Alcoholmisbruik, zeker door minderjarigen, moet tegengegaan worden en op deze praktische wijze helpen wij slijters graag”.
  VVD-Kamerlid Erik Ziengs ontving uit handen van beide organisaties de eerste sticker met het Toon-ID-logo er op. Ziengs is blij met dit eigen initiatief van de sectoren: “We willen allemaal dat de regels nageleefd worden maar een steun in de rug met een simpele maar duidelijke boodschap helpt daar natuurlijk bij. Juist de slijters als specialisten kunnen en moeten het goede voorbeeld geven. De goede wil is er en met deze actie zal de boodschap voor iedereen alleen maar duidelijker worden”.

   

 • 2016.10“... ...”
 • Sligro moet detailhandel staken

  De burgemeester van Arnhem wil dat de zelfbedieningsgroothandel Sligro de verkoop van sterke drank aan particulieren staakt. Dit valt te lezen in een brief die de burgemeester aan Sligro heeft verzonden. Bij overtreding moet het bedrijf een dwangsom aan de gemeente betalen. Sligro is in de gelegenheid gesteld te reageren op dit voornemen. Een verbalisant van de gemeente kocht bij Sligro twee flessen whisky. Deze persoon beschikte over een Sligro-pas die geregistreerd stond als hobbyclub met als activiteit het hobbymatig organiseren van kook-, rook- en bbq-bijeenkomsten. De burgemeester stelt dat de verkoop gelet op die doelstelling moet worden aangemerkt als verkoop aan particulieren. Hiervoor is een slijtvergunning nodig, waarover Sligro niet beschikt. De brief van de burgemeester komt na een verzoek van de Koninklijke SlijtersUnie. Die heeft ook verzoeken om handhaving neergelegd bij Breda, Enschede, Deventer, Gorinchem, Den Haag, Groningen, Den Bosch, Maastricht, Ouderkerk aan de Amstel en Utrecht. Eerder had de burgmeester van Enschede al een waarschuwingen gegeven aan Sligro. De groothandel heeft in Nederland vijftig zelfbedieningsvestigingen. De SlijtersUnie maakt zich hard om in al die vestigingen de detailhandel van sterke drank te beëindigen. Voorzitter Ron Andes: “Het is een publiek geheim dat half Nederland inkoopt bij zelfbedieningsgroothandels als Sligro. Het door Sligro gehanteerde beleid ten aanzien van afgifte van klantenkaarten brengt met zich mee dat verkoop van producten zich niet beperkt tot detaillisten, maar zich tevens uitstrekt tot overige bedrijven, verenigingen, stichtingen en vrije beroepsbeoefenaren. De arts of advocaat die als een vrije beroepsbeoefenaar een pas ter beschikking heeft kan uiteraard niet als detaillist worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor bestuursleden van de tennisvereniging of de plaatselijke kookclub”. Andes gaat er vanuit dat ook de overige gemeenten het Arnhemse standpunt zullen volgen.

 • 2016.09“... ...”
 • Van Rijn: geen goed beeld van pilot

  Staatssecretaris Van Rijn heeft geen inzicht in welke gemeenten precies meedoen aan de blurringpilot. Dat meldt hij in antwoord op Kamervragen over de pilot. Van Rijn zegt in zijn algemeenheid niet te kunnen stellen dat alle gemeenten die meedoen aan de blurringpilot in strijd handelen met de Drank- en Horecawet. Hij weet niet welke gemeenten precies meedoen en wat hun individuele afspraken met de ondernemers zijn, antwoordt hij. Wel heeft hij er bij de VNG op aangedrongen om de pilot binnen de kaders van de wet te houden. De uitspraak van de rechtbank Utrecht inzake de gemeente Nieuwegein is voor Van Rijn aanleiding om de burgemeester van Nieuwegein om een toelichting te vragen. “Ik ga ervan uit dat andere gemeenten deze uitspraak zullen bestuderen en waar nodig toepassen op de invulling van hun taken en bevoegdheden.” De VNG informeert gemeenten hoe zij kunnen reageren op handhavingsverzoeken van de SlijtersUnie. Van Rijn kreeg de vraag wat hij daarvan vindt. Daarop meldt hij dat hij niet te spreken is over de handelswijze van de VNG in het hele traject. “De VNG is een pilot gestart die in de praktijk tot overtreding van de Drank- en Horecawet (DHW) leidt.” Van Rijn vindt dat de VNG nog eens kritisch naar de proef moet kijken, nadat de rechtbank oordeelde dat de gemeente Nieuwegein in strijd heeft gehandeld met de wet. De volledige beantwoording van de Kamervragen door staatssecretaris Van Rijn vindt u hier.

 • 2016.08“... ...”
 • Open brief aan staatssecretaris

  In een open brief aan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt de Koninklijke SlijtersUnie om het toezicht op naleving van de Drank- en Horeca Wet (DHW) bij de burgemeesters weg te halen. De reden hiervoor is dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de burgemeesters onvoldoende verantwoordelijkheid nemen in de handhaving van de DHW, ondanks gerechtelijke uitspraken. Hieronder de gehele brief: Mijnheer de Staatssecretaris, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeesters nemen onvoldoende verantwoordelijkheid om de Drank- en Horecawet te handhaven. Sterker nog, zij nemen zelfs initiatieven om de wet te laten overtreden. Ik verzoek u bij deze daartegen op te treden. Dit jaar wordt de Drank- en Horecawet (DHW) geëvalueerd. De effecten van de verhoging van de leeftijdsgrens, de decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten en mengvormen van horeca en retail (het zgn. ‘blurring’) zullen daar onderdeel van zijn. Vooruitlopend op deze evaluatie is de VNG op verzoek van een aantal gemeenten gestart met de pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’. Onderdeel van de pilot is het door de burgemeester “buiten werking” stellen van bepaalde onderdelen van de wet. Daardoor komen er honderden verkooppunten van alcohol bij. Dus niet alleen een biertje bij de kapper maar ook een fles wijn bij de modewinkel of een prosecco bij de bloemenzaak. U heeft meermaals aangegeven niet in te stemmen met het overtreden van de DHW zoals dat nu tijdens deze pilot gebeurt. Ook hebt u aangegeven gemeenten en VNG hierop aan te spreken. Tot op heden heeft dat echter geen resultaat opgeleverd. De Koninklijke SlijtersUnie heeft de rechter om een oordeel gevraagd over de pilot, in dit geval in Nieuwegein. Samengevat overwoog de rechter dat de DHW geen experimenteermogelijkheid kent, dat de “blurring” activiteiten in strijd zijn met de wet, dat de burgemeester overtreding van de wet stimuleert, dat de rijksoverheid de regels stelt en dat burgemeesters deze dienen te handhaven. Burgemeester Backhuijs trekt zich echter niets aan van het vonnis en gaat onverminderd door met de pilot. Een onverantwoorde omgang met de wet, de rechtspraak en het bestuur. Zijn optreden vormt een ondermijning van de democratische rechtstaat, en dat nota bene door een door de Koning benoemde burgemeester. Weliswaar heeft u inmiddels de heer Backhuijs ter verantwoording geroepen, maar gelet op de van VNG en overige gemeenten ontvangen geluiden is het niet de verwachting dat burgemeesters elders de pilot zullen staken. Aangezien VNG en burgemeesters zich niets aantrekken van rechterlijke uitspraken is het voor de branche praktisch onmogelijk om alle deelnemende gemeenten voor de rechter te dagen. Middels deze brief verzoek ik u om in te grijpen en de burgemeesters te “overrulen”. Daarnaast vraag ik u de Kamers aan te bevelen het toezicht op naleving van de DHW bij de burgemeesters weg te halen. Met vriendelijke groet, R.P. (Ron) Andes, Voorzitter Koninklijke SlijtersUnie

 • 2016.07“... ...”
 • Biertje bij kapper blijft strafbaar

  De VNG hoeft gemeenten niet op te roepen te stoppen met de pilot ‘mengvormen winkel/horeca’. Dat is de kern van de uitspraak van de voorzieningenrechter in het kort geding dat de SlijtersUnie had aangespannen tegen de VNG. Veel media beweerden gisteren dat de rechter hiermee de blurring pilot rechtsgeldig heeft verklaard. Maar dat klopt niet. Feit is dat de rechter heeft geoordeeld dat: a. de VNG een beperkte rol heeft bij de uitvoering van de pilot en dus niet de deelnemende gemeenten hoeft op te roepen die pilot onmiddellijk te staken; b. bezwaarmakers (zoals de SlijtersUnie) bij de deelnemende gemeenten moeten zijn en desgewenst naar de bestuursrechter kunnen stappen. De rechtbank heeft dus niet gezegd dat alcohol schenken in winkels of bij de kapper of tandarts rechtsgeldig is. De uitspraak had geen betrekking op het blurren zelf, maar ging over de vraag of je de VNG op deze pilot kan aanspreken. Dat vindt de rechter dus niet. De SlijtersUnie is samen met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP van mening dat de VNG bepaald geen beperkte rol speelt in de ‘blurringpilot’ en op diverse manieren de gemeenten heeft gestimuleerd deel te nemen en hen daarover ook juridisch adviseert. “Deze proef is destijds uitdrukkelijk mede door de VNG is opgezet om activiteiten te ontwikkelen in strijd met de Drank- en Horecawet” meldt STAP-directeur Wim van Dalen. “Wij vinden de pilot riskant omdat die onder meer resulteert in uitbreiding van het aantal verkoopplaatsen van alcohol. Onderzoek leert dat toename van de beschikbaarheid van alcohol leidt tot meer alcoholproblemen. De pilot ondermijnt bovendien de campagne NIX18. Door te pas en te onpas drank aan te bieden, wordt de indruk gewekt dat alcoholgebruik volkomen normaal is en overal en altijd erbij hoort."

 • Rechter wijst vordering tegen VNG af

  De Haagse rechtbank heeft vanochtend uitspraak gedaan in de zaak tussen de SlijtersUnie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De rechter is van mening dat de VNG slechts een beperkte rol heeft bij de uitvoering van de zogeheten ‘blurringpilot’. De beslissing om daaraan deel te nemen en de wijze van uitvoering is voorbehouden aan individuele gemeentebesturen. Daarom is er geen sprake van onrechtmatig handelen door de VNG. De Koninklijke SlijtersUnie had de rechter in een kort geding gevraagd de VNG te veroordelen om gemeenten die deelnemen aan de pilot ‘mengvormen winkel/horeca’ schriftelijk op te roepen die pilot met onmiddellijke ingang te staken. In deze proef worden onder de huidige Drank- en Horecawet verboden mengvormen van verkoop van alcohol met andere vormen van detailhandel gedoogd. De VNG faciliteert de pilot waaraan momenteel 36 gemeenten meedoen. De uitspraak betekent dat de SlijtersUnie nu gedwongen is om afzonderlijke bestuursrechtelijke procedures te doorlopen ten aanzien van alle betrokken gemeenten. Per geval zal de rechtbank oordelen of de individuele gemeenten onrechtmatig handelen door mee te doen aan de pilot. Ron Andes, voorzitter van de SlijtersUnie: “Naar mijn idee onderschat de rechter de rol die de VNG in de pilot speelt. Een inhoudelijk oordeel over de pilot had veel tijd en moeite gescheeld, ook voor de betrokken gemeenten”. De eerste toetsing door de bestuursrechter zal op donderdag 21 juli plaatsvinden in Utrecht, in een geding dat de SlijtersUnie heeft aangespannen tegen de burgemeester van Nieuwegein. Mede afhankelijk van de uitkomst van die procedure zullen procedures tegen de overige deelnemende burgemeesters volgen. De betreffende gemeenten dienen ook rekening te houden met eventueel ingrijpen door de staatsecretaris van Volksgezond Welzijn en Sport, die de Tweede Kamer eerder al liet weten enkel experimenten toe te staan binnen het kader van de DHW.

 • 2016.06“... ...”
 • Vraag naar gediplomeerde drankendeskundigen stijgt

  Nederland heeft er zestien nieuwe liquoristen bij. De diploma-uitreiking van de Liquoristenopleiding vond maandag plaats bij distilleerderij Wynand Fockink in Amsterdam. Sinds twee jaar is de belangstelling voor de studie gedistilleerde dranken flink toegenomen. Onder de geslaagden waren dit jaar niet alleen de slijterijen en horeca vertegenwoordigd, maar ook de ambachtelijke producenten. De Liquoristenopleiding werd veertig jaar geleden opgericht onder auspiciën van de Wijnacademie. “Productkennis is echt een vereiste in de detailhandel en in de horeca. De gast of klant weet tegenwoordig precies wat hij eet en drinkt en verwacht advies van de verkoper”, vertelt Ron Andes, voorzitter van de Wijnacademie. Voor de gedistilleerdbranche is dit diploma het hoogst haalbare. Een liquorist is de specialist bij uitstek op het gebied van gedistilleerd, bitters en likeuren. Om deel te nemen aan de opleiding is een slijtersvakdiploma, gedistilleerdbrevet of vinologendiploma vereist. Vorig jaar introduceerde de Wijnacademie jaar het gedistilleerdvignet om de drempel naar de vakopleidingen te verlagen. Deze instapcursus is niet alleen geschikt voor degene die beroepsmatig met drank te maken heeft, maar ook voor wie iets meer van sterke drank wil weten. Er is dan ook behoefte aan docenten voor de lagere niveaus. “Zo worden de nieuwe liquoristen als het ware ambassadeurs van de gedistilleerdbranche”, aldus Andes. De volgende liquoristenopleiding start 17 oktober. Deze bestaat uit twaalf cursusdagen. Inschrijven kan tot 15 september. Er is plaats voor twintig tot dertig kandidaten. Voor informatie en aanmelding: http://www.wijnacademie.nl/liquoristen.

 • 2016.04“... ...”
 • Slijters willen vervolging VNG

  De SlijtersUnie doet strafrechtelijk aangifte tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wegens opzettelijke uitlokking van overtreding van de Drank- en Horecawet (DHW).

  De VNG roept in haar pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’ gemeenten op om ondernemers bewust de regels van de DHW te laten overtreden en experimenten aan te gaan buiten de kaders van de wet. Voorbeelden daarvan zijn de kapper die een glaasje prosecco schenkt of de boekhandelaar die wijn verkoopt. De Koninklijke SlijtersUnie, brancheorganisatie voor slijtes, wil dat de pilot onmiddellijk wordt gestaakt en dat de VNG vervolgd wordt voor uitlokking van grootschalige overtreding van de wet.
  Staatsecretaris Van Rijn heeft in zijn brief van 18 januari aan de VNG al met klem verzocht om de plannen en communicatie over de pilot alsnog in overeenstemming te brengen met de DHW. De VNG heeft dit verzoek blijkens haar antwoord aan de staatssecretaris van 5 februari naast zich neergelegd. Die reactie heeft echter niet geleid tot een wijziging van het standpunt van de staatssecretaris. Deze blijft van mening dat enkel binnen de kaders van de wet geëxperimenteerd mag worden.
  In haar uitspraak van 30 maart 2016 heeft de rechtbank Zwolle definitief een einde gemaakt aan de gedachte dat handhaving bij experimenten met mengvormen achterwege zou kunnen blijven, wanneer sprake is van overtreding van de DHW. De rechter heeft geoordeeld dat deelname aan de pilot geen excuus kan vormen voor een gemeente om niet op te treden. Daarbij laat de rechter wegen, dat de DHW geen wettelijke bepaling kent, waarin de mogelijkheid in het leven wordt geroepen om te experimenteren met lokale dan wel landelijke regelgeving.
  De VNG ziet in de oproep van de minister noch in de uitspraak van de rechtbank aanleiding om op haar standpunt terug te komen. Indien het daadwerkelijk tot veroordeling komt kan de VNG een geldboete worden opgelegd van € 20.250,-. Bovendien kan in dat geval de VNG veroordeeld worden tot het verrichten van prestaties tot het goed maken van een en ander. Ron Andes, voorzitter SlijtersUnie: ‘Alcohol leent zich niet voor experimenten. Wanneer de VNG niet bereid is te luisteren naar de door bestuur en rechtspraak aangereikte argumenten, dan rest nog slechts de harde weg.’

   

 • SlijtersUnie wint Zwolse rechtszaak

  ZWOLLE, 1 april 2016 - De Zwolse boekhandel Waanders moet zijn flessen wijn uit de schappen halen. De winkel mag geen wijn verkopen, heeft de rechtbank bepaald. Voor de SlijtersUnie is dit een belangrijke overwinning; komende maandag doet de rechtbank uitspraak in andere, vergelijkbare zaken. De huidige Drank- en Horecawet voorziet niet in de verkoop van alcohol door de detailhandel, maar een aantal gemeenten experimenteert daar momenteel wel mee. Het gaat om een pilot van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die 'blurring' wordt genoemd: het mengen van winkel- met horecafuncties. Boekhandel Waanders liep daarin voorop; nog voordat de pilot van start ging stonden er al flessen wijn tussen de boeken. De gemeente Zwolle stond dit toe omdat zij ondernemers meer vrijheid wil geven. Daarop stapte de SlijtersUnie naar de rechter. Volgens de rechtbank heeft de gemeente op onjuiste gronden afgezien van handhaving van de Drank- en Horecawet. De wet biedt geen ruimte om te experimenteren met lokale of landelijke regelgeving, aldus de uitspraak.

 • 2016.03“... ...”
 • Ageviewer krijgt gelijk van rechter

  Supermarktketen Jumbo en het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) zijn door de rechter gesommeerd om een schadevergoeding te betalen aan de maker van het leeftijdscontrolesysteem Ageviewer. Volgens de rechtbank hebben Jumbo en CBL de mededingingswet overtreden.

  De Hollandsche Exploitatie Maatschappij (HEM) bedacht en ontwikkelde in 2007 het leeftijdscontrolesysteem Ageviewer, waarmee met behulp van een camera en een centrale controlekamer op afstand kan worden bepaald of iemand oud genoeg is om alcohol en tabak te kopen. HEM staakte eind september de werkzaamheden omdat er sprake zou zijn van kartelvorming bij de supermarkten. Zij zouden gezamenlijk hebben besloten geen zaken te doen met Ageviewer; volgens bestuursvoorzitter Dirk Benshop omdat het systeem te goed zou werken. Supermarkten kunnen geen alcohol meer verkopen aan jongeren en dat scheelt omzet, meende Benschop die daarop naar de rechter stapte.
  De rechtbank in Den Haag heeft HEM in het gelijk gesteld. Jumbo en CBL (waarbij 25 supermarktketens zijn aangesloten) handelden in strijd met de Mededingingswet. Hoe hoog de schade is die zij moeten betalen, is nog niet bekend. Ageviewer laat op haar website weten de controleactiviteiten te willen hervatten. Jumbo heeft gezegd in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. De afweging is zelfstandig genomen, zonder afspraken met andere supermarkten, stelt de supermarkt.

   

 • Andes bij Van Liempt Live

  SlijtersUnie-voorzitter Ron Andes was 25 februari te gast in het tv-programma Van Liempt Live van RTL-Z. Het onderwerp was ‘blurring’, oftewel het mengen van winkel- met horecafuncties. Mag een kledingzaak een drankje schenken aan zijn klanten? De huidige Drank- en Horecawet zegt van niet, maar een aantal Nederlandse gemeenten houdt momenteel een proef waarin deze mengvorm wordt gedoogd. Ron Andes ging in debat met Rick Moorman, eigenaar van een kledingwinkel en Jan Meerman, voorzitter van INretail.

 • 2016.01“... ...”
 • "Probleem blurring-pilot zit in handhaving"

  Ron Andes, voorzitter van de Slijtersunie, is het eens met de oproep van staatssecretaris Van Rijn aan de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) om de ‘blurring-pilot’ niet van start te laten gaan in de vorm zoals die nu is bedacht. Andes zegt dit in een uitzending van het NOS-journaal. Volgens hem zit het probleem in de handhaving. “Als je een wet maakt en je gedoogt toch alles wat niet mag, dan creëer je heel veel problemen.”

 • Van Rijn (VWS) keert zich tegen blurring-pilot

  Staatssecretaris Van Rijn roept de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op om de ‘blurring-pilot’, een proef waarin allerlei mengvormen van winkel en horeca worden gedoogd, niet in de huidige vorm van start te laten gaan. Het experiment is in strijd met de Drank- en Horecawet, stelt Van Rijn in een brief aan de VNG.
  Eind oktober vroeg de VNG gemeenten om deel te nemen aan de pilot waarin de grenzen van de Drank- en Horecawet worden opgezocht. De blurring-pilot laat zich het beste uitleggen in voorbeelden als een kledingzaak die wijn gaat verkopen, de kapper die een alcoholische versnapering aanbiedt tijdens het wachten en een café die een doos wijn verkoopt voor thuisgebruik. De VNG wil dat deze mengvorm bij wijze van experiment in maximaal vijftig gemeenten wordt gedoogd.
  In eerder overleg tussen VNG en het ministerie van Volksgezondheid is benadrukt dat de uitvoering binnen de kaders van de wet moet plaatsvinden. In de brief aan de VNG stelt staatssecretaris Van Rijn nu dat de Drank- en Horecawet geen ruimte biedt voor experimenten. Volgens de wet is het mengen van retail met horeca verboden. Ook kunnen de mogelijkheden om alcohol te verstrekken en te schenken niet worden verruimd. Als ondernemers experimenten aangaan buiten de kaders van de Drank- en Horecawet, zijn zij in overtreding, aldus Van Rijn.

  Brief-aan-vng-over-pilot-blurring

  Beantwoording-kamervragen 1

  Beantwoording-kamervragen 2

   

   

   

   

   

   

 • 2015.12“... ...”
 • Gemeente Almelo wijst borrelshops op de wet

  Naar aanleiding van een schrijven van een van onze leden heeft de gemeente Almelo alle lokale supermarkten met een inpandige slijterij (borrelshop) een schrijven gestuurd. Een uitstekend voorbeeld van hoe gemeenten kunnen, en zouden moeten, omgaan met de huidige borrelshop-problematiek. Klik hier voor de brief

 • 2015.10“... ...”
 • Slijters pakken online drankenveiling aan

  Flessen Japanse whisky en Amerikaanse bourbon gaan onder de hamer bij online veilinghuizen. Zo ook bij het online veilinghuis Catawiki dat regelmatig whisky’s en cognac aanbiedt in Nederland. De Koninklijke SlijtersUnie wil dat er een einde komt aan deze oneerlijke concurrentie, die bovendien een schending is van de Drank- en Horecawet. En dus vroeg de belangenvereniging de gemeente Assen, waar de veilingsite zijn kantoor heeft, op te treden. Daarop probeerde de veilingsite de Nederlandse wet nog te omzeilen door zijn klanten die op zoek waren naar sterke drank, om te leiden naar de Engelstalige Catawiki van hun kantoor te Parijs. Een mislukte truc volgens de SlijtersUnie. Maar de gemeente Assen vond dat er daardoor inderdaad geen sprake meer was van een overtreding en wees het handhavingsverzoek af.
  De slijtersvereniging is daarom naar de Algemene Commissie Bezwaarschriften gestapt om de gemeente Assen alsnog te dwingen op te treden tegen de veilingsite. Catawiki verschuilt zich ondertussen achter het feit dat de verkoop van drank nu indirect via hun kantoor te Parijs verloopt. Marc Houben, advocaat van de SlijtersUnie, vindt dit veel te kort door de bocht: “Als het zo makkelijk gaat, is wetgeving een wassen neus. Op deze manier biedt Catawiki nog gewoon gelegenheid tot het doen van bestellingen voor sterke drank.” De uitspraak in deze zaak moet de SlijtersUnie gaan helpen bij het aanpakken van andere websites die ook op deze wijze drank proberen te verkopen.

 • Strijd tegen borrelshops laait op

  De Koninklijke SlijtersUnie is er helemaal klaar mee. Het moet afgelopen zijn met het jarenlange gedoogbeleid dat gemeenten in Nederland voeren ten aanzien van borrelshops. De inpandige slijterijen van supermarkten overtreden namelijk massaal de Nederlandse Drank- en Horecawet. Deze schrijft voor dat er altijd een gediplomeerde leidinggevende in de slijterij aanwezig moet zijn. Bij veel borrelshops komt er pas een medewerker uit de supermarkt aanlopen, wanneer een klant de drankafdeling binnenloopt of op zo’n belletje tikt. Ron Andes, voorzitter van de SlijtersUnie, is deze oneerlijke concurrentie meer dan zat. Supermarkten kunnen op deze manier een ‘slijterij’ draaiende houden zonder al te veel moeite of kosten te maken. Terwijl veel zelfstandige slijterijen momenteel in zwaar weer verkeren, volgens hem. De rechtbank van Oost-Brabant sloot zich hierin bij de SlijtersUnie aan. Enkele weken geleden oordeelde de rechter dat het verboden is om een slijtlokaliteit geopend te houden voor publiek zonder aanwezigheid van een leidinggevende. Gewapend met deze uitspraak trekt de SlijtersUnie nu fel van leer tegen de borrelshops. Al meer dan honderd gemeenten hebben een dringende brief mogen ontvangen met daarin het verzoek de wet te handhaven en op te treden tegen deze overtreders. Verschillende gemeentebesturen hebben al boetes uitgedeeld aan hun buurtsupers of gedreigd deze te sluiten als zij zich niet aan de wet houden. Theo Urselmann van het Vakcentrum vindt “het te gek voor woorden” dat supermarkten op deze manier op kosten worden gejaagd. Hij verwacht dat met name de kleinere supermarkten hierdoor besluiten hun borrelshop dan maar te sluiten. Gerard Rutte, supermarktspecialist, ziet de zelfstandige slijter vechten voor zijn leven. Alleen wanneer supermarkten wordt verboden om alcohol te verkopen, maakt de plaatselijke slijter een kans, aldus Rutte.
  Wat begon als een achterhoede gevecht, houdt de gemoederen flink bezig nu diverse media, waaronder De Telegraaf en de NOS, het verhaal oppikken. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel heeft al aangegeven tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep te gaan. De SlijtersUnie zal het dan wederom voor hun branche opnemen. Marc Houben, advocaat van de SlijtersUnie, besluit: “Gemeenten moeten gewoon stoppen met het gedogen van overtredingen.” 

   

   

   

 • 2015.09“... ...”
 • Staatssecretaris Van Rijn geeft antwoord op vragen met betre ...

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil kijken of bepaalde mengvormen van horeca en detailhandel mogelijk zijn, maar stuit met deze blurring op enkele praktische knelpunten betreffende de Drank- en Horecawet die dit verbiedt. Toch meldden gemeenten zich aan voor de pilot van de VNG. Zij weigeren te controleren op de naleving van de Nederlandse regelgeving. Reden voor kamerlid Volp van de PvdA om vragen te stellen aan het adres van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Staatssecretaris Van Rijn geeft antwoord op deze vragen over winkeliers die straks alcohol mogen gaan schenken.

  Volp:  Kent u het bericht ‘VNG start pilot verkoop winkelproducten in horeca’?
  Van Rijn: Ja
  Volp: Wat is uw standpunt over detailhandelaren die bij wijze van experiment drank mogen schenken aan klanten? In hoeverre vindt u het wenselijk dat ouders straks in het bijzijn van hun kinderen whisky drinken bij de herenkapper, of een glaasje wijn in de boekenwinkel?  

  En wat betekent dit voor de handhaving en naleving van de minimumleeftijd van alcohol? 
  Wat is uw standpunt over horecaondernemers die bij wijze van experiment naast de verkoop van drank ook detailhandel mogen uitoefenen? In hoeverre vindt u het wenselijk dat mensen straks naar het café gaan om daar een boek te kopen onder het genot van een biertje? Wat betekent dit voor de handhaving en naleving van de minimumleeftijd van alcohol? 

  Wat is uw standpunt over levensmiddelenwinkels en slijters die niet alleen alcohol mogen verkopen, maar straks ook mogen schenken? In hoeverre vindt u het wenselijk dat mensen straks door de supermarkt lopen met een glaasje alcohol? Wat betekent dit voor eventuele overlast en de handhaving en naleving van de minimumleeftijd van alcohol?

  Van Rijn: De Drank en Horecawet (DHW) bevat meerdere verboden om vermenging van functies tegen te gaan om consumenten en jongeren te beschermen. De situaties die hierboven beschreven zijn vallen onder deze verboden. De wet voorziet niet in een mogelijkheid voor experimenten, het gedogen van overschrijding van deze verboden leidt tot een overtreding van de wet. Ik hecht er aan te melden dat de experimenten waarover in de berichtgeving wordt gesproken geen definitief karakter hebben en dus ook niet zijn gestart. Ik ga ervan uit dat gemeenten hun wettelijke verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot handhaving en naleving van de DHW en draag dit in de onderlinge contacten hierover dan ook uit. 
  Zoals in mijn brief van 28 april over hetzelfde onderwerp toegezegd, zal ik eventuele knelpunten betrekken bij de evaluatie van de DHW 2016. De belangen van volksgezondheid, openbare orde en veiligheid in het algemeen en bescherming van jongeren tegen de schadelijke gevolgen van alcohol in het bijzonder, staan daarbij voorop. Ook heb ik u toegezegd dat ik bij de evaluatie van de DHW specifiek aandacht zal besteden aan de naleving van de leeftijdsgrens en decentralisatie van het toezicht naar gemeenten.
  Volp: Hoe verhoudt de verruiming van de mogelijkheden voor ondernemers die nu al alcohol verstrekken, en de uitbereiding van het aantal ondernemingen dat alcohol mag gaan verstrekken en schenken, zich tot uw inzet om minderjarigen te beschermen tegen alcohol? 
  Van Rijn: Er is geen sprake van een verruiming van de mogelijkheden om alcohol te verstrekken en te schenken. De huidige DHW inclusief de verboden voor functiemenging zijn ongewijzigd van kracht. 
  Om de (on)mogelijkheden die de DHW biedt voor ‘blurring’ initiatieven (functiemenging tussen retail en horeca) aan de hand van concrete casussen te verhelderen, ben ik momenteel samen met platform 31 bezig met het opstellen van een ‘infographic’. Naar verwachting is de ‘infographic’ in oktober gereed en kan dan beschikbaar worden gesteld. 

  Volp: Waarom heeft u de VNG toestemming gegeven om volgende maand een pilot te starten waarin 50 gemeenten een jaar lang overtredingen van de Drank- en horecawet gaan gedogen? 
  In hoeverre hebben de volksgezondheid en het beperken van aanbod van drank aan minderjarigen meegespeeld in uw afweging? 
  Van Rijn: Ik heb geen toestemming gegeven om een pilot te starten waarbij de Drank en Horecawet overtreden wordt. Het gedogen van overtredingen van de Drank en Horecawet is onder de huidige wet niet mogelijk. Dit heb ik in mijn brief van 28 april over hetzelfde onderwerp al duidelijk aangegeven richting uw Kamer. Ik ga er daarom van uit dat de VNG hun plannen zodanig gaat aanpassen dat ze passen binnen de kaders van de huidige wet.
   

 • Ageviewers staakt leeftijdscontrole alcohol en tabak

  De Nederlandse wet- en regelgeving stelt dat alcohol, net als tabak, niet aan minderjarigen mag worden verkocht. Slijters werden daarom verplicht de leeftijd van hun klanten te controleren en zo nodig om een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort te vragen. Om de medewerkers uit een branche belast met de Drank- en Horecawet en Tabakswet te ondersteunen, ontwikkelde de Hollandse Exploitatie Maatschappij (HEM) in 2007 het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers. Via een camera konden getrainde controlemedewerkers van de HEM de leeftijd controleren van klanten. 
  Het was de bedoeling dit systeem in heel Nederland te introduceren. Dit is echter niet gelukt en het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers wordt voorlopig zelfs van de Nederlandse markt gehaald. De HEM in Breda ziet zich hiertoe genoodzaakt, vanwege de afspraken binnen de supermarktbranche die zich richten tegen de implementatie van het systeem. De HEM heeft in verband hiermee inmiddels een juridische procedure gestart op mededingingsrechtelijke gronden aangespannen tegen twee bij deze afspraken betrokken organisaties. Supermarktorganisatie C1000 en vervolgens Jumbo kondigden kort na de introductie van Ageviewers aan het systeem landelijk te zullen invoeren. Hierover zendt Argos zaterdag 26 september om 14:00 uur op NPO Radio 1 een reconstructie uit rondom de feiten en omstandigheden die ertoe hebben geleid dat C1000 de introductie stopzette en het systeem bij geen van de grote supermarktorganisaties werd geïmplementeerd.
  De leeftijdscontroleactiviteiten van de HEM worden op 30 september 2015 gestaakt. Voor alle medewerkers is inmiddels ontslag aangevraagd. Het bedrijf blijft de ontwikkelingen in de Nederlandse markt en politiek volgen en zal een herintroductie overwegen zodra hiertoe aanleiding bestaat.
     

 • 2015.08“... ...”
 • Personeel in borrelshop verplicht

  De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag bepaald dat in borrelshops (inpandige slijtererijen die onderdeel uitmaken van een supermarktformule) te allen tijde een leidinggevende aanwezig moet zijn. Die uitspraak geeft duidelijkheid in een tot dusver grijs gebied, dat gemeenten in Nederland sterk verdeeld hield. In de ene gemeente was men van mening dat hier geen wettelijke verplichting voor bestond, in de andere dat dit wel het geval was. 
  De uitspraak is gedaan in een door de SlijtersUnie aanhangig gemaakt geschil tegen de gemeente Sint-Oedenrode. De SlijtersUnie, de branche-organisatie voor zelfstandige slijters, had de gemeente verzocht handhavend op te treden tegen een borrelshop van de Em-TÉ, omdat zij van mening was dat daar een leidinggevende aanwezig moest zijn. De gemeente en EM-TÉ hadden zich op het standpunt gesteld dat dit niet nodig was. 
  De praktijk bij veel borrelshops is dat een medewerker van de supermarkt in de supermarkt aanwezig is en alleen dan naar de borrelshop gaat, als daar een klant binnenloopt. Daarmee kan zonder te hoge personeelskosten een slijterij draaiende gehouden worden.
  Marc Houben, advocaat van de SlijtersUnie, reageert verheugd: “Met deze uitspraak wordt duidelijk dat te allen tijde personeel in de borrelshop aanwezig moet zijn. Daarmee wordt een stuk oneerlijke concurrentie met de reguliere slijters uitgeschakeld.”
  De uitspraak heeft financiële consequenties voor de naar schatting 800 borrelshops in Nederland, waarvan een groot deel momenteel niet permanent bemand is. Deze slijterijen zullen hun personeelsbezetting dienen te wijzigen, om tegemoet te komen aan de uitleg die de rechtbank in haar vonnis aan de Drank- en Horecawet heeft gegeven. 
  Houben: “In afwachting van deze uitspraak heeft de SlijtersUnie pas op de plaats gemaakt, waar het gaat om handhavingsverzoeken jegens gemeenten. De gemeenten die onbemande borrelshops op hun grondgebied hebben liggen kunnen nu een handhavingsverzoek van de SlijtersUnie tegemoet zien.”
  Houben houdt rekening met een hoger beroep van de zijde van de gemeente. In dat geval zal de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de zaak beoordelen. 

   

 • 2015.06“... ...”
 • IK WEET WAT VAN STERKE DRANK

  ‘Ik weet wat van Sterke Drank’ is een boekje met handige basiskennis voor uw medewerker(s) en kan ook een effectief promotie instrument zijn. Deze is financieel mogelijk gemaakt dankzij de Stichting Sociaal Fonds Slijterijen en tot stand gekomen onder auspiciën van de Koninklijke SlijtersUnie, Stichting Wijn Onderwijs Nederland (SWON) en FHKN.

  De uitgave is een mooi middel om uw klant meer te leren over gedistilleerd. Bovendien is inmiddels een dertigtal door de wijnacademie aanbevolen docenten opgeleid om bijbehorende cursusavonden te geven in het hele land. Het eerste exemplaar van IK WEET WAT VAN STERKE DRANK werd op 9 juni aangeboden aan Felix Wilbrink, culinair journalist van de Telegraaf, een waar ambassadeur van de Slijters.

  De eerdere uitgave ‘Ik weet wat van wijn’ uit 2013 heeft al vele duizenden mensen gestimuleerd zich meer in het product te verdiepen. Wij verwachten dat ook deze uitgave met enthousiasme zal worden ontvangen.

  Op de Dranken en Pakket Expo in Houten van 6 en 7 september wordt het nieuwe Slijtersbasisdiploma gepresenteerd, waar beide boekjes onderdeel van vormen.

  U kunt bestellen door een mail te sturen naar info@snapbv.nl.
  Onderstaand een staffelprijslijst.

  PRIJZENSTAFFEL ‘IK WEET WAT VAN STERKE DRANK

  De uitgaves zijn rechtstreeks te bestellen bij SNAP BV (info@snapbv.nl).Hiervoor geldt de volgende staffel exclusief verzendkosten (6,95 per pakket)

  3,00 euro ex 6% btw per stuk bij bestelling van 10-70 stuks
  2,85 euro ex 6% btw per stuk bij bestelling van 71-140 stuks
  2,75 euro ex 6% btw per stuk bij bestelling van 141-280 stuks
  2,50 euro ex 6% btw per stuk bij bestelling van 281-700 stuks
  Meer dan 700 stuks? Prijs aanvragen bij de Slijterunie

  Losse verkoop op beurzen via FHKN-medewerkers: 3 euro per stuk.

  Online zijn losse boekjes te bestellen via www.fhkn.nl: 5 euro per stuk (incl verzendkosten)

   

 • 2015.05“... ...”
 • Aanvulling berichtgeving van 12-5-2015

  Geachte slijter,

  Ter verduidelijking en in aanvulling op onze berichtgeving van gisteren omtrent de Nationale Slijtersbon het volgende.

  Naar aanleiding van het beëindigen van de mogelijkheid tot verzilveren van slijtersbonnen door de Nationale Slijtersbon B.V. heeft de Consumentenbond contact opgenomen met de slijtersbranche. De Consumentenbond heeft zich op het standpunt gesteld dat álle slijters die op enig moment aangesloten waren bij de Nationale Slijtersbon B.V. verplicht zijn om álle slijtersbonnen te blijven accepteren*1. Het faillissement van diezelfde Nationale Slijtersbon B.V. heeft naar mening van de Consumentenbond geen invloed op die verplichting. Er is door de Consumentenbond forse druk uitgeoefend op de slijtersbranche om dit af te dwingen. Men heeft aangegeven bereid te zijn hiertoe maar de rechter te stappen om de slijters te dwingen tot acceptatie. Dit zou kunnen leiden tot het door de Consumentenbond voor de rechter dagen van de SlijtersUnie of zelfs van individuele slijters. De uitkomst van zo’n proces zou er zelfs toe kunnen leiden dat slijters gedwongen worden elke slijtersbon te accepteren, ongeacht wie deze in het verleden verkocht heeft.

  Er is diverse malen overleg gevoerd tussen de Consumentenbond en de slijtersbranche. In dit overleg hebben de ketenslijterijen verenigd in de VDN (Vereniging Drankenhandel Nederland) aangegeven bereid te zijn de door hen zelf verkochte slijtersbonnen alsnog te accepteren. De consumentenbond is daarmee akkoord gegaan.

  Gezien de dreigende rechtszaken die zowel kosten als imagoschade voor de slijters op zouden leveren en mede naar aanleiding van de opstelling van de ketenslijters heeft de SlijtersUnie na rijp beraad besloten haar leden te adviseren eveneens de door die leden zelf verkochte slijtersbonnen alsnog te accepteren. Dit advies geldt dus uitsluitend de door u zelf verkochte slijtersbonnen. Op deze manier hopen we de schade voor de slijterbranche en de afzonderlijke slijters zo beperkt mogelijk te houden al realiseren we ons terdege dat het voor individuele slijters een kostenpost op kan leveren.

  Het faillissement van de Nationale Slijtersbon B.V., het bedrijf achter de slijtersbon, heeft onder andere tot gevolg dat er een curator*2 is aangesteld. Deze curator heeft onder meer als taak om na te gaan of het faillissement te wijten is aan onbehoorlijk bestuur, onrechtmatig handelen of fraude. Ook de consumentenbond verricht hier onderzoek naar, de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

  De verwachting is dat het nog te accepteren aantal bonnen per slijter beperkt zal zijn. We raden u aan om de ingenomen bonnen voorlopig te verzamelen en niet in te zenden aan de Nationale Slijtersbon B.V.. Wel is het verstandig om uw vordering (de waarde van de in uw bezit zijnde bonnen) bij de curator in te dienen. Op korte termijn zal de SlijtersUnie contact opnemen met de curator om na te gaan of er nog geld beschikbaar is uit het faillissement om de uitstaande bonnen te vergoeden.  Zodra daar duidelijkheid over komt hoort u dat. Het vergoeden van de bonnen door de SlijtersUnie zelf is niet mogelijk aangezien we niet over de middelen daartoe beschikken, de SlijtersUnie is zelf ook gedupeerde.

  Wij betreuren dat door deze berichtgeving verwarring kan ontstaan bij u en uw klanten. Maar gezien de bovengeschetste ontwikkelingen zijn we van mening niet anders te kunnen adviseren.

  En voor alle duidelijkheid: het bedrijf de Nationale Slijtersbon B.V. is op geen enkele manier verbonden met of gelieerd aan de SlijtersUnie. Uitsluitend de belangen van u, onze leden, worden door ons vertegenwoordigd.

  Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben vernemen wij dat graag van u en zullen wij trachten deze zo goed als mogelijk te beantwoorden.

 • Nationale Slijtersbon B.V. failliet

  Samenwerkende Nederlandse slijters springen in de bres voor hun klanten

  De samenwerkende Nederlandse slijters betreuren het faillissement van de Nationale Slijtersbon B.V., maar hebben samen met de Consumentenbond afgesproken (voor de SlijtersUnie betekent dit een indringend advies aan de leden) dat openstaande bonnen nog wel verzilverd kunnen worden bij de zelfstandige of ketenslijter die de bon oorspronkelijk heeft verkocht.

  Op 12 mei 2015 is de Nationale Slijtersbon B.V., gevestigd te Nieuw-Vennep, door de rechter failliet verklaard. Dat het doek nu definitief valt voor de Nationale Slijtersbon B.V., betreuren de slijters die zijn aangesloten bij de Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) en de Koninklijke SlijtersUnie (KSU).

  Om consumenten tegemoet te komen, bieden slijters nu - in een soort van ‘laatste ronde’ - consumenten alsnog de mogelijkheid om bonnen te verzilveren, althans dat is het dringende advies van de SlijtersUnie aan haar leden. Maar dat is alleen mogelijk bij de slijter die de bon oorspronkelijk heeft verkocht.
  In het overgrote deel van de gevallen is de oorspronkelijke (weder)verkoper van de bon te herkennen aan een logo of stempel op de bon zelf. De samenwerkende slijters roepen de consumenten op om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de betreffende slijter om de openstaande bonnen te verzilveren, hetzij door in de winkel zelf of online producten bestellen, hetzij doordat de slijter een eigen tegoedbon geeft om op een later tijdstip te kunnen verzilveren.

  Als de bon oorspronkelijk is verkocht door Gall & Gall, Mitra of DirckIII, dan is de bon inwisselbaar in elke winkel van de respectievelijke bedrijven. In de andere gevallen gaat u terug naar de slijterij waar de bon is verkocht.

  Heeft u tussen januari 2015 en nu zelf uw bonnen al naar de Nationale Slijtersbon B.V. in Nieuw-Vennep gestuurd? De curator zal worden gevraagd een lijst met openstaande bonnen te maken en te beslissen over de afhandeling daarvan.

 • 2015.01“... ...”
 • Slijters zwaar in de grensstreek

  In een interview met Ed Villevoye wordt nog eens pijnlijk duidelijk waarom slijters in de grensstreek het momenteel zo zwaar hebben. Dat mensen al langere tijd hun drank over de grens halen is niets nieuws, maar de huidige accijnsverschillen zijn wel dusdanig dat de frequentie waarmee wordt ingekocht in bijvoorbeeld Duitsland, hand over hand toeneemt. Dit gedrag leidt uiteraard tot banenverlies in Nederland. Na de pomphouders willen ook de slijterijen compensatie voor de geleden schade als gevolg van de accijnsverhogingen. Door de verhoging van de belasting is het in de grensstreek zeer aantrekkelijk om in Duitsland of Belgie de gedistilleerde drank te kopen. Dit tot groot ongenoegen van de Limburgse slijters.  

 • Sligro mag geen drank meer verkopen

  De gemeente Deventer is voornemens op korte termijn een last onder dwangsom op te leggen aan Sligro. De groothandel oefent naar de mening van de gemeente Deventer het slijtersbedrijf uit zonder de daartoe vereiste vergunning. Deze week heeft de burgmeester van Deventer daartoe besloten, dit op verzoek van een plaatselijke slijter, daarin gesteund door de brancheorganisatie voor slijters de Koninklijke SlijtersUnie te Eindhoven. 
  Marc Houben, advocaat van de brancheorganisatie: ‘De SlijtersUnie heeft de aanpak van illegale verkoopactiviteiten door zelfbedieningsgroothandels hoog in haar prioriteitenlijst staan. Eerder heeft zij illegale verkopen van drank door Makro in Best en het Sligro filiaal in Eindhoven aan de kaak gesteld. Bij Makro Best heeft dat er al toe geleid dat deze groothandel verplicht werd een slijterij te openen om sterke drank te mogen blijven verkopen. Ten aanzien van Sligro Eindhoven loopt momenteel nog een gerechtelijke procedure over de kwestie.’
  De burgemeester heeft bepaald dat Sligro de verkoop van alcoholhoudende drank aan particulieren in de vestiging te Deventer dient te staken en gestaakt te houden. De hoogte van de dwangsom wil hij stellen op € 5.000,- per constatering, met een maximum van € 15.000,-. De voorgenomen dwangsom heeft een preventief karakter. Dat wil zeggen dat deze er op gericht is om overtredingen van de Drank- en Horecawet in te toekomst te voorkomen.
  Het is een publiek geheim dat half Nederland inkoopt bij zelfbedieningsgroothandels als Sligro. Het door Sligro gehanteerde beleid ten aanzien van afgifte van klantenkaarten brengt met zich mee dat verkoop van producten zich niet  beperkt tot detaillisten maar zich tevens uitstrekt tot overige bedrijven, verenigingen of stichtingen, alsmede tot vrije beroepsbeoefenaren. De arts of advocaat die als een vrije beroepsbeoefenaar een pas ter beschikking heeft kan niet als detaillist worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor (bestuursleden van) de tennisvereniging of de plaatselijke kookclub. Niettemin wordt ook aan deze groepen onverkort een pas ter beschikking gesteld en vindt verkoop plaats voor particuliere doeleinden, weliswaar aan ingeschrevenen in de Kamer van Koophandel, waarbij de koper echter eindgebruiker is van het gekochte product.
  Al in 2010 is een consumentenonderzoek uitgevoerd onder 1221 wijnshoppers uit een brede doelgroep: jong en oud, wijnliefhebbers en minder frequente drinkers, waaruit bleek dat 48% van de mannen de groothandel noemde als een van de kanalen waar men wijn kocht. Dit was 34% bij de vrouwen. De groothandel vormde onder mannen een aandeel van 11% in de aankoopkanalen van wijn. Dit was 9% onder vrouwen. Slechts 8% van de respondenten kocht wijn voor zakelijke doeleinden; 7% daarvan werd gevormd door de respondenten die wijn kochten voor een formeel etentje thuis en 1% door de respondenten die wijn kochten als cadeau voor een formele aangelegenheid. Alle andere respondenten (92%) kochten wijn voor eigen gebruik.
  Uit de uitspraken van de Raad van State bleek eerder al dat bij Makro (waar een gelijksoortig beleid gehanteerd wordt ter zake uitgifte van klantenpassen als bij Sligro) sprake was van detailhandel. Het pasjessysteem voorkomt immers niet dat een gedeelte van de aankopen wordt aangewend voor privégebruik/eigen gebruik. Gelet op genoemde jurisprudentie dient ook in het geval van Sligro te worden aangenomen dat verkoop aan particulieren plaats vindt, oftewel de verkoop aan diegenen die goederen kopen anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
  Houben: ‘Aangenomen mag worden dat Sligro niet zal berusten in het besluit. De SlijtersUnie ziet de beslissing van de burgemeester niettemin als een belangrijk stap naar een level playing field. Wanneer erkend wordt dat zelfbedieningsgroothandel tevens detailhandel drijven zullen ze ook aan dezelfde regels als de detailhandel gebonden zijn, en wordt daarmee het niet te rechtvaardigen concurrentievoordeel teniet gedaan.’

 • 2014.09“... ...”
 • Samenwerkingsovereenkomst getekend

  Op 26 september tekenden de Douane en 3 brancheorganisaties die zich richten op de verkoop van gedistilleerde dranken, een Memorandum of Understanding. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de onderlinge samenwerking op het gebied van accijnshandhaving verder wordt versterkt. Namens Douane Nederland plaatste algemeen directeur Aly van Berckel haar handtekening.
  De accijns op alcoholische dranken en de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken is hoger in Nederland dan in een aantal andere lidstaten. Prijsverschillen van dranken tussen ons land en deze lidstaten kunnen overbrenging veroorzaken van dranken naar Nederland vanuit andere lidstaten met lagere accijns of verbruiksbelasting. De overbrenging voor commerciële doeleinden wordt als illegaal gekenmerkt, als er geen accijns of verbruiksbelasting in Nederland wordt afgedragen. Deze situatie kan beter worden bestreden als de overheid en de brancheorganisaties meer samenwerken.
  De 4 partijen beogen met een verbeterde samenwerking: het uitwisselen van informatie om illegale overbrenging van zowel alcoholische als alcoholvrije dranken te onderzoeken en te bestrijden. Als voorbeeld heeft Douane Nederland een digitale meldlijn – het Meldpunt Accijns, waar onder meer vermoedens van illegale overbrengingen van dranken kunnen worden gemeld. De brancheorganisaties zullen het bestaan van dit meldpunt regelmatig onder de aandacht brengen bij hun leden.
  Bij de bijeenkomst waren aanwezig: Bert Wiersema (directeur Handhaving), Gerard Klaver (senior beleidsmedewerker Handhavingsregie Accijns) en Rien van Rijen (Handhaving intelligence accijns alcohol en dranken). Daarnaast ook Christiaan Hamminga (Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden), Joep Stassen (SpiritsNL) en Ron Andes (Koninklijke SlijtersUnie)

 • 2014.07“... ...”
 • Nationale Slijtersbon stopt!

  Eindhoven, 9 juli 2014. Per 1 oktober aanstaande kan de Nationale Slijtersbon niet meer door u worden ingeleverd. Uiteraard kunnen de bonnen door u nog wel in ontvangst worden genomen, maar dan blijft u met de strop zitten. De SlijtersUnie heeft de rechter verzocht om de datum tot wanneer u bonnen kunt inleveren te verschuiven naar 1 juli 2015 onder handhaving van de tot 1 juli jl. geldende provisiestructuur. Het kort geding hierover vindt plaats op 21 augustus aanstaande. Op dit moment is nog onzeker of de einddatum daadwerkelijk verschoven zal gaan worden. Wij adviseren slijters dan ook om nu al consumenten te informeren over het voornemen van de Nationale Slijtersbon B.V. Om het u makkelijk te maken hebben wij een flyer opgesteld die u GRATIS kunt downloaden. Klik hier om het bestand op te halen.    

 • 2014.03“... ...”
 • Overheid verslikt zich in accijnsberekening

  Eindhoven, 12 maart 2014. De recente discussie over accijnsverhoging lijkt een andere wending te krijgen nu de cijfers die gehanteerd worden bij de berekening van de opbrengsten voor de staatskas niet blijken te kloppen. De maandelijkse accijnsopbrengsten voor gedistilleerde dranken verspringen met één maand. Dit heeft tot consequentie dat de extra voorraden die ingeslagen worden aan het einde van het jaar om de verhoging voor te zijn, worden gerekend tot de maand januari van het volgende jaar. Hierdoor lijken de gevolgen minder desastreus, maar bij correctie zeer dramatisch uit te vallen. De Koninklijke SlijtersUnie maakte dit bekend aan de vooravond van een plenair debat in de Tweede Kamer over de gevolgen van de recente accijnsverhogingen. De cijfers De overheid hanteert voor de berekening van haar accijnsinkomsten de cijfers van de douane, opgesplitst in 12 maanden. De maandopbrengst refereert aan de aangifte van de voorafgaande maand. In januari 2013 werd 62 miljoen accijnsopbrengst berekend, ongeveer het dubbele van een ´normale´ eerste maand van het jaar.  De drankenhandel sloeg in december 2012 extra voorraad in tegen lager accijnstarief. Deze extra inkoop kwam op de balans in januari van het volgende jaar. Hierdoor heeft de overheid een vertekend beeld bij de totale jaaropbrengst van de accijnzen op gedistilleerde dranken.

   

  jan

  feb

  mrt

  apr

  mei

  jun

  jul

  aug

  sep

  okt

  nov

  dec

  totaal

  2013

  62

  17

  13

  27

  22

  23

  29

  23

  24

  22

  26

  34

  322

  Eerder in 2003 is dit zelfde voorgevallen en pas twee jaar later werd de verhoging onder minister Zalm teruggedraaid. Reden dat dit destijds zo lang heeft geduurd, kwam door dezelfde rekenmethode.
   

  jan

  feb

  mrt

  apr

  mei

  jun

  jul

  aug

  sep

  okt

  nov

  dec

  totaal

  2003

  112

  35

  15

  20

  25

  23

  33

  24

  29

  34

  29

  40

  419

  De opbrengst januari 2003, 112 miljoen euro, had betrekking op de enorme extra inlading van december van het jaar ervoor. Drankenhandels hadden ca 65 miljoen extra ingekocht. Omdat dit niet inzichtelijk was, ging de kamer ervan uit dat er een inkomstenstijging was geweest. In werkelijkheid bleek de staat hierdoor 54 miljoen euro minder op te halen. Dit werd pas het volgende jaar echt zichtbaar . De verhoging werd in 2006  teruggedraaid.   De Slijters “Wij hebben met betrekking tot gedistilleerde dranken de werkelijke resultaten in kaart gebracht en daar moet goed naar gekeken worden voor een goede evaluatie van de gevolgen van de accijnsverhogingen”, aldus Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie. Op donderdag 13 maart wordt er na herhaaldelijk aandringen van het CDA een plenair debat gevoerd over de gevolgen van de accijnsverhogingen. De Minister van Financiën beschikt inmiddels over jaarcijfers 2013, maar volgens de Koninklijke SlijtersUnie wordt hiermee een vertekenend beeld gegeven en dringt er op aan rekening te houden met het fenomeen van dit ‘december/januari effect’.
   

  jan

  feb

  mrt

  apr

  mei

  jun

  jul

  aug

  sep

  okt

  nov

  dec

  totaal

  HLPA

  2013

  62

  17

  13

  27

  22

  23

  29

  23

  24

  22

  26

  34

  322

  202.008

  2012

  33

  34

  26

  24

  24

  28

  19

  28

  26

  23

  27

  27

  319

  212.101

  2011

  35

  34

  27

  19

  28

  20

  27

  26

  24

  26

  25

  26

  317

  210.771

  2010

  21

  39

  29

  28

  25

  26

  26

  21

  22

  26

  25

  28

  316

  210.106

  2009

  32

  30

  31

  23

  23

  25

  27

  24

  22

  24

  25

  32

  318

  210.771

  2008

  43

  31

  20

  30

  27

  26

  18

  33

  28

  21

  22

  40

  339

  225.340

  2007

  33

  36

  23

  23

  26

  25

  22

  30

  25

  24

  26

  32

  325

  216.090

  2006

  38

  40

  18

  21

  34

  27

  26

  24

  23

  22

  20

  33

  326

  216.755

  2005

  32

  34

  36

  32

  27

  32

  30

  26

  33

  27

  29

  30

  368

  207.324

  2004

  52

  32

  20

  31

  33

  33

  32

  29

  31

  27

  41

  36

  397

  223.662

  2003

  112

  35

  15

  20

  25

  23

  33

  24

  29

  34

  29

  40

  419

  236.056

  2002

  48

  45

  35

  39

  20

  39

  38

  18

  29

  31

  37

  29

  408

  271.277

                               
                               

 • 2014.02“... ...”
 • Slijters verenigt (N)U!

  Het accijnsbeleid van het kabinet is de nekslag voor ondernemers in de grensstreek. De SlijtersUnie heeft daarom in week 11 van dit jaar drie accijnsprotestbijeenkomsten gehouden: een in Roermond, een in Gilze en een in Aalten. Ondernemers en lokale en provinciale politici werden er bijgepraat over de laatste stand van zaken voor wat betreft het accijnslek en de impact op schatkist en grenspompen. De organisaties tabaksdetaillisten en de BOVAG deden daar nog een schepje bovenop. Vervolgens gingen ondernemers en politici met elkaar in gesprek. Waarbij de persoonlijke verhalen van de ondernemers de politici in het hart raakten. Andermaal werd de oproep gedaan aan de lokale en regionale politici, ook van PvdA en VVD, om hun landelijke collega’s aan te spreken op het omstreden accijnsbeleid van de overheid.

 • Accijnsverhoging kost staat geld

  De per 1 januari 2013 en 1 januari 2014 doorgevoerde accijnsverhoging op gedestilleerde dranken zorgt voor een gederfde opbrengst voor de overheid als gevolg van aankopen over de grens met Duitsland van 67 miljoen euro op jaarbasis. Dit blijkt uit het vandaag aan het Twentse CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt aangeboden onderzoeksrapport. In het onderzoek zijn ruim 1200 huishoudingen betrokken geweest in de grensstreek met Duitsland. Als grensstreek is aangemerkt het gebied tot 20 km van de Duits-Nederlandse grens, met inbegrip van de daarbinnen of de direct daaraan grenzende grote en middelgrote steden. Uit onderzoek blijkt dat binnen de grensstreek 64% van 1,4 miljoen huishoudens: 900.000 huishoudens met een zekere regelmaat sterk alcoholische dranken koopt. 75% daarvan koopt 1 of meer keren in Duitsland. Ten gevolge van de grensoverschrijdende inkoop zullen naar verwachting 274 slijters in de grensstreek werkloos raken. In de grensgebieden zou de werkgelegenheid voor de slijters 480 fte hoger uitkomen als er geen sprake was van prijsverschil met Duitsland en alle Duitslandkopers om die reden hun sterke drank in Nederland en niet in Duitsland zouden kopen. Vrijwel gelijktijdig met de presentatie van de onderzoeksresultaten werd bekend dat de totale accijnsopbrengsten van gedistilleerd over 2013 slechts met drie miljoen euro zijn gestegen ten opzichte van 2012. De door het kabinet voorspelde meeropbrengst van 19 miljoen euro ten gevolge van de accijnsverhoging is dus uitgebleven. Het CDA had eerder deze maand al een meldpunt geopend voor problemen tengevolge van accijnsverhogingen. Pieter Omtzigt ontving namens het meldpunt het rapport uit handen van Ron Andes, voorzitter Koninklijke SlijtersUnie. De SlijtersUnie was opdrachtgever voor het onderzoek. Andes: “Wanneer we het verlies van de arbeidsplaatsen in ogenschouw nemen, een WW-uitkering voor honderden slijters, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de accijnsverhogingen hun doel volledig zijn voorbij geschoten. In plaats van meer opbrengsten voor de staatskas legt de staat er op toe. Ik roep het kabinet op om de accijnsverhogingen ongedaan te maken, om zo de schade nog enigszins te beperken”. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ron Andes telefoonnummer 06-34345222.

 • 2012.11“... ...”
 • Accijnsverhoging leidt tot minder opbrengst staatskas

  Eindhoven, 5 november 2012 - Door een verkeerd rekenscenario van de overheid is de staatskas sinds 2005 al bijna 550 miljoen euro misgelopen aan accijnzen. Het nieuwe kabinet is voornemens de accijns op sterke dranken in 2013 met 6% te verhogen en in 2014 nogmaals met 5%. Volgens de Koninklijke SlijtersUnie leiden deze aangekondigde accijnsverhogingen wederom tot verliezen. "Door de sterke daling van de verkopen, loopt de schatkist omzetbelasting en accijns mis. Bovendien is het een doodsteek voor de sector die juist op verantwoorde manier met alcoholverkoop omgaat" aldus Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie. De belangenorganisatie pleit voor een gelijk tarief met buurland Duitsland hetgeen meer geld in de Nederlandse staatskas brengt doordat alcoholtoerisme daarmee wordt teruggedrongen. In de huidige rekenmethode worden de accijnsopbrengsten één op één vermenigvuldigd met een factor die de overheid nodig acht om de begrotingen op papier rond te krijgen. In de praktijk is echter gebleken dat de opbrengst voor de schatkist juist daalt. De SlijtersUnie baseert haar stelling op onderzoeken uit het verleden. Het onafhankelijke onderzoeksbureau EIM heeft in 2005 becijferd dat de accijnsverhoging op sterke drank leidt tot afzetdaling, afname van het aantal slijters en daling van de accijnsopbrengst. Tot 2002 was de opbrengst uit gedistilleerd jaarlijks goed voor ruim 400 miljoen euro per jaar. Na de accijnsverhoging die op papier 70 miljoen extra zou opbrengen, stortte de gedistilleerdverkoop in. Deze verkeerde inschatting heef tot gevolg gehad dat de staat jaarlijks 80 miljoen misloopt. Sinds 2007 is dat een verliespost van 548 miljoen euro. Als de misgelopen btw over de verkoopprijs hierbij wordt opgeteld, komt men uit op 800 miljoen euro. De prijsverhoging bleek bovendien een desastreuze werking te hebben gehad op de branche. Voor veel slijters bleek de prijsdruk te zwaar en een aanzienlijke groep vakslijters heeft haar deuren moeten sluiten. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat in Finland en in Denemarken verlaging van accijns een positieve invloed heeft gehad op de totale opbrengsten voor de overheid. De SlijtersUnie pleit voor een gelijk tarief als in het buurland Duitsland. Hiermee zal de overheid de positie van de Nederlandse slijter stabiliseren, de accijnsinkomsten verhogen en een belangrijke bijdrage leveren aan het verantwoord alcoholbeleid.

 • 2012.10“... ...”
 • Makro opnieuw teruggefloten

  Eindhoven, 28 oktober 2012 - Makro vestiging Best moet van de gemeente aldaar op zondag dicht. De gemeente stelt dat de Makro met de huidige zondagopenstelling handelt in strijd met de Winkeltijdenwet. Eerder had de gemeente al te kennen gegeven dat in de vestiging sprake was van strijd met de Drank- en Horecawet en het bedrijf opgedragen om vóór 1 februari 2013 de uitoefening van het slijtersbedrijf zonder vergunning te staken. De plaatselijke middenstandvereniging MKB Best had aangedrongen op handhaving van de Winkeltijdenwet, daarin gesteund door de landelijke branche organisatie Gebra (speelgoedwinkeliers) en de Koninlijke SlijtersUnie (slijters). Dat verzoek is nu door de gemeente Best toegewezen. Indien de Makro niet vrijwillig de deuren sluit zal de gemeente overgaan tot het opleggen van dwangsommen. De advocaat van de verenigingen Marc Houben geeft aan dat met deze beslissing in de hand ook gemeenten elders in het land, waar Makro vestigingen zitten, een handhavingverzoek tegemoet kunnen zien. In 2010 had Makro een omzet van circa 1.2 miljard euro in Nederland. ‘Sluiting van alle filialen in Nederland zal een flinke opsteker zijn voor de hele detailhandel.’, aldus Houben.

 • 2012.05“... ...”
 • Slijters mogen laten proeven

  Eindhoven, 23 mei 2012 - De Koninklijke SlijtersUnie is verheugd dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Drank- en Horecawet. In deze wet is een aanpassing opgenomen die slijters de mogelijkheid geeft hun klanten alcoholische dranken te laten proeven. De handhaving van de wet gaat over naar de gemeenten en kan derhalve veel gerichter worden ingezet. Het toezicht kan worden verbeterd en sancties kunnen direct worden opgelegd bij overtredingen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie toont zich verheugd: … Het is goed dat gemeenten straks zelf aan zet zijn om het toezicht op de Drank- en Horecawet uit te voeren. Lokaal hebben zij het beste zicht op de problemen en kunnen maatwerk leveren om deze problemen aan te pakken!' Tot op heden werd gedoogd dat drankverkopers ‘proeverijen’ organiseerden voor hun klanten. Vanaf 1 januari gaan gemeentes hard optreden tegen het illegaal laten proeven van alcoholische dranken op alle plaatsen waar geen slijtvergunning is afgegeven. De Koninklijke SlijtersUnie wijst wijnspeciaalzaken op de mogelijkheid om alsnog deze slijtvergunning aan te vragen. Hiermee kunnen wijnverkopers lid worden van de SlijtersUnie en legaal laten proeven. Uiteraard moeten zij hun assortiment wel beperken tot producten die in een slijterij verkocht mogen worden. Het laten proeven van het product bij de slijter is volgens de sector van essentieel belang, zodat de consument de beste aankoopbeslissing kan nemen. De slijterij is de enige winkel waar de consument terecht kan voor aankoop van alle soorten alcoholische dranken. ‘De slijtersbranche heeft afgelopen jaren bewezen de naleving van de Drank en Horecawet hoog in het vaandel te hebben. Inmiddels zijn in overleg met de drankenbranche bepaalde aanvullende richtlijnen opgesteld voor het verantwoord laten proeven van alcoholische dranken’ aldus Ron Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie.

 • Makro moet stoppen met verkoop sterke drank

  Eindhoven, 14 mei 2012 - De Makro-vestiging in Best heeft op dit moment geen vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet. De gemeente Best is om die reden voornemens op te treden tegen deze strijdigheid met de Drank- en Horecawet. Dat houdt in dat zij de Makro een last tot dwangsom zullen opleggen als de strijdigheid met de voornoemde wetgeving blijft voortduren. De Gemeente laat dit weten naar aanleiding van een door MKB Best, Vereniging Gebra (de branchevereniging voor speelgoedhandelaren) en de SlijtersUnie ingediend handhavingsverzoek. De Gemeente is daarin gevraagd de verkoop van sterke drank te verbieden. Deze verenigingen hebben de Gemeente tevens gevraagd op te treden tegen de detailhandel in andere zaken dan sterke drank. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen omdat sprake zou zijn van een concreet zicht op legalisatie. Er is inmiddels een nieuw bestemmingsplan in procedure is gebracht. Tegen dat bestemmingsplan hebben de verenigingen eveneens bezwaar aangetekend en is een voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State. Die procedure dient nog een aanvang te nemen. Concreet betekent de beslissing van de Gemeente dat de Makro moet stoppen met de verkoop van sterke drank, tenzij alsnog een vergunning wordt verleend. Of tegen de afwijzende beslissing op het verzoek om alle detailhandel door Makro te verbieden bezwaar zal worden aangetekend, is nog niet bekend. De advocaat van de verenigingen, mr. Marc Houben, laat weten dat hierover nog overleg met de verenigingen dient plaats te vinden. ‘De beslissing van de Gemeente is niettemin een goede opsteker voor mijn cliënten, nu hierin expliciet erkend wordt dat sprake is van detailhandel. Die detailhandel is detaillisten in Nederland een doorn in het oog.’ Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de advocaat van de verenigingen mr. Marc Houben, tel. 040 245 25 55.

 • 2012.04“... ...”
 • Accijnsverhoging kost Staat geld

  Eindhoven, 27 april 2012 - Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met de hoofdlijnen voor de begroting 2013, na het mislukken van het Catshuisoverleg. De Kamer is akkoord gegaan met accijnsverhogingen voor frisdranken, tabak en alcohol voor in totaal Euro 625 miljoen. Het Ministerie van Financiën kon vandaag nog niet zeggen welk deel van de Euro 625 miljoen voor rekening komt van alcohol of per wanneer de verhoging ingevoerd zal worden. De vrees bestaat dat de verhoging tevens betrekking zal hebben op gedistilleerde dranken. Accijnsverhoging in het verleden op gedistilleerde drank heeft uitgewezen dat dit in plaats van een meeropbrengst voor de staatskas juist een minderopbrengst oplevert. Dit effect wordt mede veroorzaakt doordat er een verschuiving van aankopen plaats vindt. Aan de ene kant gaan consumenten over de grens hun aankopen doen en aan de andere kant kiezen consumenten vaker voor producten met een lager alcoholpercentage. De SlijtersUnie, de brancheorganisatie voor slijters, is het met accijnsverhoging op gedestilleerd dan ook niet eens. Zij stelt voor de overheidsbegroting te helpen door in plaats van accijnsverhoging een verbod op dumpprijzen in te voeren. Daarmee zou het kabinet bovendien eindelijk uitvoering geven aan een al bijna in vergetelheid geraakt motie van de Tweede Kamer hierover. Ron Andes, voorzitter van de SlijtersUnie licht toe: 'Bier wordt in het grootwinkelbedrijf voornamelijk onder de inkoopsprijs verkocht. De overheid loop hierdoor flink btw inkomsten mis. Dit kan oplopen tot wel 80 cent per krat bier. In feite financiert de overheid iedere stuntaanbieding, in dit voorbeeld met Euro 0,80 per krat. Jaarlijks worden er zo'n 120 miljoen kratten verkocht. Een verbod op dumpprijzen zou de schatkist bijna 100 miljoen euro opleveren en een positieve bijdrage hebben in het streven de gezondheidskosten te verlagen. Dan snijdt het mes echt aan twee kanten!' Andes vervolgt: 'Als bier niet meer zou mogen worden weggegeven onder de kostprijs, dat is nu aan de orde van de dag, dan wordt daarmee én een bijdrage geleverd aan preventie van alcoholmisbruik én zou de staat meer omzetbelasting ontvangen. Waarom geen verbod op dumpprijzen?'

 • Koninklijke SlijtersUnie roept politici nu te handelen!

  Eindhoven, 26 april 2012 - Drankmisbruik door jongeren is bijna permanent in het nieuws en daarom een terugkerend onderwerp in de Tweede Kamer. De Koninklijke SlijtersUnie pleit al jaren voor een verkoopverbod op 'soft-likeuren' (minder dan 5% alc.) in het grootwinkelbedrijf en een minimum leeftijd van 18 jaar voor de aankoop van alcoholische drank. PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester wil een initiatiefwetsvoorstel indienen om te regelen dat er alleen nog bier en wijn verkocht mag worden in supermarkten. SP en ChristenUnie geven aan dat plan te steunen. Bovendien werkt Bouwmeester op dit moment samen met Joël Voordewind (CU) aan een initiatiefwet om de leeftijdsgrens te verhogen naar 18 jaar. De SP en SGP staan achter dit initiatief. Voorzitter van de SlijtersUnie Ron Andes vindt dit opmerkelijk. "In 2010 schaarden de PVDA en de SP zich tijdens de behandeling van de D&H-wet achter de VVD en D'66 en stemden in met het vasthouden aan de minimumleeftijd van 16 jaar." Voor D'66 speelt het culturele patroon in Nederland dat jongeren alcohol drinken een rol en zolang handhaving bij 16 jaar niet werkt, voelt de partij weinig voor een ommezwaai. Echter zal de handhaafbaarheid aanzienlijk verbeteren door invoering van één leeftijd en is de optie om op te schalen naar 18 niet onbespreekbaar. Ook de CDA-fractie is nog voorstander van handhaven van de leeftijd van 16 jaar , maar staat volledig achter de stevige aanpak van alcoholmisbruik. Alleen de partijen VVD en PVV willen de leeftijdsgrens van 16 jaar aanhouden. PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester heeft de regering gevraagd hoe zij reageren op de berichten dat supermarkten drank verkopen die net onder de toegestane alcoholwaarde ligt om zo het verbod op verkoop van drank te kunnen ontlopen. Voor de initiatiefwet is nu wel steun te verwachten uit de hoek van de VVD. Deze partij erkent dat steeds meer bij jongeren populaire (mix)drankjes net onder die limiet van 15% alcohol aangeboden worden, een hoog zoet gehalte hebben en daarmee onschuldiger lijken dan zij in werkelijkheid zijn. Nu dit limiet in het verleden min of meer willekeurig tot stand is gekomen, lijken er volgens de VVD voldoende redenen aanwezig om dat alcoholpercentage voor verkoop in supermarkten te heroverwegen.  Door de val van het 'Kabinet Rutte' tonen de meeste partijen bereidheid om concessies te doen. Hiermee kunnen de partijen zich profileren naar de kiezer, als de partij die staat voor aanpak van de crisis en de problematiek rondom alcoholmisbruik door jongeren. Zij kunnen dan rekenen op de steun van de Nederlandse gemeenten en die van de gezondheidszorg. De SlijtersUnie roept alle politieke partijen op om deze plannen door de kamer te krijgen. Mocht de Eerste Kamer op 1 mei de D&Hwet alsnog afstemmen op deze leeftijdskwestie, dan moet de Tweede Kamer met een reparatiewet komen. Als die met een ruime meerderheid wordt aangenomen kan de nieuwe D&Hwet snel worden ingevoerd. De regels zullen dan beter worden gehandhaafd, ten gunste van het welzijn van onze jeugd.

 • 2012.03“... ...”
 • Verbod dumpprijzen spekt staatskas

  Eindhoven, 16 maart 2013 - Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), GGZ Nederland, Jellinek en het Trimbos-instituut hebben het kabinet voorgesteld om de accijnzen op bier en wijn in 2013 met 50% te verhogen. Bij gelijkblijvende consumptie zou dat vanaf 2013 jaarlijks extra inkomsten dienen op te leveren voor de schatkist. De SlijtersUnie, de brancheorganisatie voor slijters, is het met die suggestie niet eens. Zij stelt voor de overheidsbegroting te helpen door in plaats van accijnsverhoging een verbod op dumpprijzen in te voeren. Daarmee zou het kabinet bovendien eindelijk uitvoering geven aan een al bijna in vergetelheid geraakt motie van de Tweede Kamer hierover. Ron Andes, voorzitter van de SlijtersUnie licht toe: 'Bier wordt in het grootwinkelbedrijf voornamelijk onder de inkoopsprijs verkocht. De overheid loop hierdoor flink btw inkomsten mis. Dit kan oplopen tot wel 80 cent per krat bier. In feite financiert de overheid iedere stuntaanbieding, in dit voorbeeld met 80 cent per krat. Jaarlijks worden er zo'n 120 miljoen kratten verkocht. Een verbod op dumpprijzen zou de schatkist bijna 100 miljoen euro opleveren en een positieve bijdrage hebben in het streven de gezondheidskosten te verlagen. Dan snijdt het mes echt aan twee kanten!' Andes vervolgt: 'Als bier niet meer zou mogen worden weggegeven onder de kostprijs, dat is nu aan de orde van de dag, dan wordt daarmee én een bijdrage geleverd aan preventie van alcoholmisbruik én zou de staat meer omzetbelasting ontvangen. Waarom geen verbod op dumpprijzen?'

 • 2012.01“... ...”
 • Webwinkel in dranken verboden

  Eindhoven, 4 januari 2012 - De rechtbank Den Bosch heeft uitspraak gedaan in een door de SlijtersUnie aanhangig gemaakte procedure tegen de gemeente Schijndel. De SlijtersUnie, de brancheorganisatie voor zelfstandige slijters, had bezwaar gemaakt tegen de uitoefening van een webwinkel in dranken voor particulieren vanaf een industrieterrein. De gemeente Schijndel was van mening dat dit geoorloofd was en had de bezwaren van de SlijtersUnie afgewezen. De rechtbank is het daar niet mee eens. De rechtbank is van mening dat de gemeente niet van handhavend optreden had mogen afzien en heeft haar veroordeeld een nieuw besluit te nemen. De gemeente stelde zich op het standpunt dat de webwinkel geen detailhandel betrof, er was namelijk geen direct contact tussen het bedrijf en de klant, en dus was toegestaan op het industrieterrein. De rechtbank heeft die redenering naar de prullenbak verwezen. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) medio 2011 een analyse gemaakt van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet. Daarin wordt de conclusie getrokken dat de Drank- en Horecawet geen enkel aanknopingspunt biedt voor enige vorm van handhaving van leeftijdsgrenzen bij verkoop van alcohol via internet. 'Het vonnis van de rechtbank is van belang om de wildgroei in webwinkels tegen te kunnen gaan', aldus mr. Marc Houben, advocaat van de SlijtersUnie. 'De SlijtersUnie acht dat van groot belang omdat controle op naleving van leeftijdsgrenzen bij verkoop via internet nagenoeg onmogelijk is.'

 • 2011.10“... ...”
 • Slijters in clinch met pomphouders

  Eindhoven, 19 oktober 2011 - De brancheorganisatie voor zelfstandige slijters, de Koninklijke SlijtersUnie, heeft fel gereageerd op de aankondiging van pomphouders om alcohol te verkopen vanuit benzinestations. Voorzitter Ron Andes: 'Het in de wet vervatte verbod tot verkoop van alcohol is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Bovendien valt niet in te zien waarom het verbod strijdig zou zijn met Europese regelgeving. Zolang de wetgever niet anders beslist kan overtreding van dit verbod niet worden getolereerd.' De SlijtersUnie heeft inmiddels protest aangetekend bij Beta, de belangenvereniging van tankstationhouders, en haar verzocht zich van eventuele verkoop door individuele pomphouders te distantiëren. Andes: 'Mochten pomphouders niettemin tot verkoop over gaan en de nieuwe Voedsel Waren Autoriteit niet adequaat hierop reageert zullen wij in kort geding - onder verbeurte van een dwangsom voor iedere dag dat de overtreding voortduurt - een verbod tot verkoop vorderen.'