nieuws

Corona en slijters

De Koninklijke SlijtersUnie probeert waar mogelijk de leden op de hoogte te houden van actuele informatie betreffende de Nederlandse aanpak van het coronavirus, specifiek voor de slijter. Dat doen we door mailingen rechtstreeks aan de leden. Eveneens per mail ontvangen leden ondersteunend postermateriaal voor in de winkel. Wilt u eveneens van die service gebruik maken,… Lees meer

Nix zonder ID

De landelijke actie NIXzonderID loopt van 23 mei tot 3 juni. Tijdens deze periode vragen we samen extra aandacht voor het tonen en checken van het ID van jongeren die drank willen kopen. Om jongeren op te roepen hun ID vast klaar te houden, zijn er diverse materialen beschikbaar zoals: kant-en-klare posters, baliebordjes, schapkaarten en… Lees meer

Wetsvoorstel bedreigt doelstelling Preventieakkoord

Het deze zomer ingediende initiatief wetsvoorstel van Ziengs (VVD) hangt als een zwaard van Damocles boven de alcoholparagraaf in het Nationaal Preventieakkoord, waar partijen vorige week overeenstemming over hebben bereikt. Het voorstel beoogt ondernemers meer ruimte te bieden voor verstrekking van alcohol en creëert een exponentiële toename van verstrekkingspunten. Onder meer door toe te staan… Lees meer

Proactief toezicht op drankverstrekking ontbreekt

De Koninklijke SlijtersUnie luidt de noodklok: gemeenten falen in het toezicht op de Drank- en Horecawet. Dat stelt voorzitter Ron Andes. Volgens hem beperken gemeenten zich tot toezicht op vergunninghouders, terwijl proactief toezicht op het verstrekken van alcohol door niet-vergunninghouders nauwelijks aandacht krijgt. Juist binnen deze laatste groep is een explosieve groei van overtredingen waarneembaar,… Lees meer

Motie kamerleden behaalt meerderheid

Een Kamermeerderheid wil dat Martin van Rijn op de valreep van zijn functie als staatssecretaris VWS alle gemeenten een brief stuurt over het gedogen dat bepaalde ondernemers alcohol verkopen of schenken in strijd met de Drank- en Horecawet. Dat gebeurt in het kader van de VNG-pilot 'Mengvormen detailhandel/horeca', ook wel blurring pilot genoemd. Letterlijk roept… Lees meer

Borrelshop moet altijd leidinggevende hebben

Geachte slijter, Allereerst wens ik u en uw naasten een heel voorspoedig 2017 toe! We beginnen dit jaar goed: in slijterijen in supermarkten zal permanent een leidinggevende aanwezig moeten zijn. Dat blijkt uit drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 december 2016. Tegen de uitspraken is geen hoger beroep… Lees meer

SlijtersUnie en SpiritsNL lanceren TOON-ID

De Koninklijke Nederlandse SlijtersUnie (KSU) en de vereniging voor distillateurs SpiritsNL hebben de handen ineengeslagen voor de campagne en de website TOON-ID.nl. De wet is duidelijk: slijters, supermarkten, horeca en (sport)kantines mogen geen alcoholhoudende drank verkopen aan personen jonger dan 18 jaar. Dat gaat in verreweg de meeste gevallen goed, maar de praktijk laat zien… Lees meer

Sligro moet detailhandel staken

De burgemeester van Arnhem wil dat de zelfbedieningsgroothandel Sligro de verkoop van sterke drank aan particulieren staakt. Dit valt te lezen in een brief die de burgemeester aan Sligro heeft verzonden. Bij overtreding moet het bedrijf een dwangsom aan de gemeente betalen. Sligro is in de gelegenheid gesteld te reageren op dit voornemen. Een verbalisant… Lees meer

Van Rijn: geen goed beeld van pilot

Staatssecretaris Van Rijn heeft geen inzicht in welke gemeenten precies meedoen aan de blurringpilot. Dat meldt hij in antwoord op Kamervragen over de pilot. Van Rijn zegt in zijn algemeenheid niet te kunnen stellen dat alle gemeenten die meedoen aan de blurringpilot in strijd handelen met de Drank- en Horecawet. Hij weet niet welke gemeenten… Lees meer

Open brief aan staatssecretaris

In een open brief aan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt de Koninklijke SlijtersUnie om het toezicht op naleving van de Drank- en Horeca Wet (DHW) bij de burgemeesters weg te halen. De reden hiervoor is dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de burgemeesters onvoldoende verantwoordelijkheid nemen in de handhaving… Lees meer