Laatste nieuws

Wetsvoorstel bedreigt doelstelling Preventieakkoord

Het deze zomer ingediende initiatief wetsvoorstel van Ziengs (VVD) hangt als een zwaard van Damocles boven de alcoholparagraaf in het Nationaal Preventieakkoord, waar partijen vorige week overeenstemming over hebben bereikt. Het voorstel beoogt ondernemers meer ruimte te bieden voor verstrekking van alcohol en creëert een exponentiële toename van verstrekkingspunten. Onder meer door toe te staan dat alcoholhoudende dranken geschonken en verkocht worden bij kappers, boekhandels en andere niet daarvoor uitgeruste ondernemingen.

Bovendien leidt het voorstel ertoe dat sterke drank feitelijk in de supermarkt belandt, en niet meer – zoals nu – in aparte slijtlokaliteiten hoeft te staan. Een slijtlokaliteit kan naadloos in een andere winkel worden ingepast. Het schap van de supermarkt kan dan hetzelfde schap zijn als dat van de ingebouwde slijterij, zonder dat er enige visuele scheiding zichtbaar is.

Het Nationaal Preventieakkoord erkent het positief verband tussen de toename van de beschikbaarheid en alcohol-gerelateerde schade. Vanuit die gedachte ligt het voor de hand dat het aantal verstrekkingspunten beperkt wordt, in plaats van uitgebreid, zoals Ziengs voorstaat. De partijen die bij het akkoord betrokken zijn, hopen dat de huidige Kamermeerderheid zich dit realiseert en het voorstel van Ziengs afwijst.

Ron Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie, de brancheorganisatie voor slijters: “We zijn blij dat ondertekenaars van dit akkoord het met ons eens zijn dat accijnsverhoging geen oplossing vormt voor problematisch alcoholgebruik en dat het verband tussen de toename van de beschikbaarheid en alcohol-gerelateerde schade is erkend.” Hij vervolgt: “Het Nationaal Preventieakkoord is een belangrijke stap op weg naar een gezonder Nederland. Daarmee zijn we er helaas nog niet. De volgende krachtmeting zal het wetsvoorstel van Ziengs zijn. Ik kan alleen maar hopen dat de Kamer dit zeer kritisch zal benaderen, omdat anders de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord een illusie zullen blijken te zijn.”

Tags: