Laatste nieuws

Ageviewers staakt leeftijdscontrole alcohol en tabak

De Nederlandse wet- en regelgeving stelt dat alcohol, net als tabak, niet aan minderjarigen mag worden verkocht. Slijters werden daarom verplicht de leeftijd van hun klanten te controleren en zo nodig om een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort te vragen. Om de medewerkers uit een branche belast met de Drank- en Horecawet en Tabakswet te ondersteunen, ontwikkelde de Hollandse Exploitatie Maatschappij (HEM) in 2007 het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers. Via een camera konden getrainde controlemedewerkers van de HEM de leeftijd controleren van klanten. 
Het was de bedoeling dit systeem in heel Nederland te introduceren. Dit is echter niet gelukt en het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers wordt voorlopig zelfs van de Nederlandse markt gehaald. De HEM in Breda ziet zich hiertoe genoodzaakt, vanwege de afspraken binnen de supermarktbranche die zich richten tegen de implementatie van het systeem. De HEM heeft in verband hiermee inmiddels een juridische procedure gestart op mededingingsrechtelijke gronden aangespannen tegen twee bij deze afspraken betrokken organisaties. Supermarktorganisatie C1000 en vervolgens Jumbo kondigden kort na de introductie van Ageviewers aan het systeem landelijk te zullen invoeren. Hierover zendt Argos zaterdag 26 september om 14:00 uur op NPO Radio 1 een reconstructie uit rondom de feiten en omstandigheden die ertoe hebben geleid dat C1000 de introductie stopzette en het systeem bij geen van de grote supermarktorganisaties werd geïmplementeerd.
De leeftijdscontroleactiviteiten van de HEM worden op 30 september 2015 gestaakt. Voor alle medewerkers is inmiddels ontslag aangevraagd. Het bedrijf blijft de ontwikkelingen in de Nederlandse markt en politiek volgen en zal een herintroductie overwegen zodra hiertoe aanleiding bestaat.
   

Tags: