Laatste nieuws

Makro moet stoppen met verkoop sterke drank

Category:

Geen categorie

Eindhoven, 14 mei 2012 – De Makro-vestiging in Best heeft op dit moment geen vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet. De gemeente Best is om die reden voornemens op te treden tegen deze strijdigheid met de Drank- en Horecawet. Dat houdt in dat zij de Makro een last tot dwangsom zullen opleggen als de strijdigheid met de voornoemde wetgeving blijft voortduren.

De Gemeente laat dit weten naar aanleiding van een door MKB Best, Vereniging Gebra (de branchevereniging voor speelgoedhandelaren) en de SlijtersUnie ingediend handhavingsverzoek. De Gemeente is daarin gevraagd de verkoop van sterke drank te verbieden.

Deze verenigingen hebben de Gemeente tevens gevraagd op te treden tegen de detailhandel in andere zaken dan sterke drank. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen omdat sprake zou zijn van een concreet zicht op legalisatie. Er is inmiddels een nieuw bestemmingsplan in procedure is gebracht. Tegen dat bestemmingsplan hebben de verenigingen eveneens bezwaar aangetekend en is een voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State. Die procedure dient nog een aanvang te nemen.

Concreet betekent de beslissing van de Gemeente dat de Makro moet stoppen met de verkoop van sterke drank, tenzij alsnog een vergunning wordt verleend.

Of tegen de afwijzende beslissing op het verzoek om alle detailhandel door Makro te verbieden bezwaar zal worden aangetekend, is nog niet bekend. De advocaat van de verenigingen, mr. Marc Houben, laat weten dat hierover nog overleg met de verenigingen dient plaats te vinden. ‘De beslissing van de Gemeente is niettemin een goede opsteker voor mijn cliënten, nu hierin expliciet erkend wordt dat sprake is van detailhandel. Die detailhandel is detaillisten in Nederland een doorn in het oog.’

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de advocaat van de verenigingen mr. Marc Houben, tel. 040 245 25 55.

Tags: