nieuws

Aanvulling berichtgeving van 12-5-2015

Category :

Laatste nieuws

Geachte slijter, Ter verduidelijking en in aanvulling op onze berichtgeving van gisteren omtrent de Nationale Slijtersbon het volgende. Naar aanleiding van het beëindigen van de mogelijkheid tot verzilveren van slijtersbonnen door de Nationale Slijtersbon B.V. heeft de Consumentenbond contact opgenomen met de slijtersbranche. De Consumentenbond heeft zich op het standpunt gesteld dat álle slijters die… Lees meer

Nationale Slijtersbon B.V. failliet

Category :

Laatste nieuws

Samenwerkende Nederlandse slijters springen in de bres voor hun klanten De samenwerkende Nederlandse slijters betreuren het faillissement van de Nationale Slijtersbon B.V., maar hebben samen met de Consumentenbond afgesproken (voor de SlijtersUnie betekent dit een indringend advies aan de leden) dat openstaande bonnen nog wel verzilverd kunnen worden bij de zelfstandige of ketenslijter die de… Lees meer

Slijters zwaar in de grensstreek

Category :

Geen categorie

In een interview met Ed Villevoye wordt nog eens pijnlijk duidelijk waarom slijters in de grensstreek het momenteel zo zwaar hebben. Dat mensen al langere tijd hun drank over de grens halen is niets nieuws, maar de huidige accijnsverschillen zijn wel dusdanig dat de frequentie waarmee wordt ingekocht in bijvoorbeeld Duitsland, hand over hand toeneemt.… Lees meer

Sligro mag geen drank meer verkopen

Category :

Geen categorie

De gemeente Deventer is voornemens op korte termijn een last onder dwangsom op te leggen aan Sligro. De groothandel oefent naar de mening van de gemeente Deventer het slijtersbedrijf uit zonder de daartoe vereiste vergunning. Deze week heeft de burgmeester van Deventer daartoe besloten, dit op verzoek van een plaatselijke slijter, daarin gesteund door de… Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Category :

Geen categorie

Op 26 september tekenden de Douane en 3 brancheorganisaties die zich richten op de verkoop van gedistilleerde dranken, een Memorandum of Understanding. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de onderlinge samenwerking op het gebied van accijnshandhaving verder wordt versterkt. Namens Douane Nederland plaatste algemeen directeur Aly van Berckel haar handtekening. De accijns op alcoholische dranken… Lees meer

Nationale Slijtersbon stopt!

Category :

Geen categorie

Eindhoven, 9 juli 2014. Per 1 oktober aanstaande kan de Nationale Slijtersbon niet meer door u worden ingeleverd. Uiteraard kunnen de bonnen door u nog wel in ontvangst worden genomen, maar dan blijft u met de strop zitten. De SlijtersUnie heeft de rechter verzocht om de datum tot wanneer u bonnen kunt inleveren te verschuiven naar… Lees meer

Overheid verslikt zich in accijnsberekening

Category :

Geen categorie

Eindhoven, 12 maart 2014. De recente discussie over accijnsverhoging lijkt een andere wending te krijgen nu de cijfers die gehanteerd worden bij de berekening van de opbrengsten voor de staatskas niet blijken te kloppen. De maandelijkse accijnsopbrengsten voor gedistilleerde dranken verspringen met één maand. Dit heeft tot consequentie dat de extra voorraden die ingeslagen worden… Lees meer

Slijters verenigt (N)U!

Category :

Geen categorie

Het accijnsbeleid van het kabinet is de nekslag voor ondernemers in de grensstreek. De SlijtersUnie heeft daarom in week 11 van dit jaar drie accijnsprotestbijeenkomsten gehouden: een in Roermond, een in Gilze en een in Aalten. Ondernemers en lokale en provinciale politici werden er bijgepraat over de laatste stand van zaken voor wat betreft het… Lees meer

Accijnsverhoging kost staat geld

Category :

Geen categorie

De per 1 januari 2013 en 1 januari 2014 doorgevoerde accijnsverhoging op gedestilleerde dranken zorgt voor een gederfde opbrengst voor de overheid als gevolg van aankopen over de grens met Duitsland van 67 miljoen euro op jaarbasis. Dit blijkt uit het vandaag aan het Twentse CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt aangeboden onderzoeksrapport. In het onderzoek zijn ruim… Lees meer

Slijters mogen laten proeven

Category :

Geen categorie

Eindhoven, 23 mei 2012 – De Koninklijke SlijtersUnie is verheugd dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Drank- en Horecawet. In deze wet is een aanpassing opgenomen die slijters de mogelijkheid geeft hun klanten alcoholische dranken te laten proeven. De handhaving van de wet gaat over naar de gemeenten en kan derhalve veel… Lees meer