Laatste nieuws

Accijnsverhoging kost staat geld

Category:

Geen categorie

De per 1 januari 2013 en 1 januari 2014 doorgevoerde accijnsverhoging op gedestilleerde dranken zorgt voor een gederfde opbrengst voor de overheid als gevolg van aankopen over de grens met Duitsland van 67 miljoen euro op jaarbasis. Dit blijkt uit het vandaag aan het Twentse CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt aangeboden onderzoeksrapport.

In het onderzoek zijn ruim 1200 huishoudingen betrokken geweest in de grensstreek met Duitsland. Als grensstreek is aangemerkt het gebied tot 20 km van de Duits-Nederlandse grens, met inbegrip van de daarbinnen of de direct daaraan grenzende grote en middelgrote steden. Uit onderzoek blijkt dat binnen de grensstreek 64% van 1,4 miljoen huishoudens: 900.000 huishoudens met een zekere regelmaat sterk alcoholische dranken koopt. 75% daarvan koopt 1 of meer keren in Duitsland. Ten gevolge van de grensoverschrijdende inkoop zullen naar verwachting 274 slijters in de grensstreek werkloos raken. In de grensgebieden zou de werkgelegenheid voor de slijters 480 fte hoger uitkomen als er geen sprake was van prijsverschil met Duitsland en alle Duitslandkopers om die reden hun sterke drank in Nederland en niet in Duitsland zouden kopen.

Vrijwel gelijktijdig met de presentatie van de onderzoeksresultaten werd bekend dat de totale accijnsopbrengsten van gedistilleerd over 2013 slechts met drie miljoen euro zijn gestegen ten opzichte van 2012. De door het kabinet voorspelde meeropbrengst van 19 miljoen euro ten gevolge van de accijnsverhoging is dus uitgebleven.

Het CDA had eerder deze maand al een meldpunt geopend voor problemen tengevolge van accijnsverhogingen. Pieter Omtzigt ontving namens het meldpunt het rapport uit handen van Ron Andes, voorzitter Koninklijke SlijtersUnie. De SlijtersUnie was opdrachtgever voor het onderzoek.

Andes: “Wanneer we het verlies van de arbeidsplaatsen in ogenschouw nemen, een WW-uitkering voor honderden slijters, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de accijnsverhogingen hun doel volledig zijn voorbij geschoten. In plaats van meer opbrengsten voor de staatskas legt de staat er op toe. Ik roep het kabinet op om de accijnsverhogingen ongedaan te maken, om zo de schade nog enigszins te beperken”.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ron Andes telefoonnummer 06-34345222.

Tags: