Laatste nieuws

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Category:

Geen categorie

Op 26 september tekenden de Douane en 3 brancheorganisaties die zich richten op de verkoop van gedistilleerde dranken, een Memorandum of Understanding. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de onderlinge samenwerking op het gebied van accijnshandhaving verder wordt versterkt. Namens Douane Nederland plaatste algemeen directeur Aly van Berckel haar handtekening.
De accijns op alcoholische dranken en de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken is hoger in Nederland dan in een aantal andere lidstaten. Prijsverschillen van dranken tussen ons land en deze lidstaten kunnen overbrenging veroorzaken van dranken naar Nederland vanuit andere lidstaten met lagere accijns of verbruiksbelasting. De overbrenging voor commerciële doeleinden wordt als illegaal gekenmerkt, als er geen accijns of verbruiksbelasting in Nederland wordt afgedragen. Deze situatie kan beter worden bestreden als de overheid en de brancheorganisaties meer samenwerken.
De 4 partijen beogen met een verbeterde samenwerking: het uitwisselen van informatie om illegale overbrenging van zowel alcoholische als alcoholvrije dranken te onderzoeken en te bestrijden. Als voorbeeld heeft Douane Nederland een digitale meldlijn – het Meldpunt Accijns, waar onder meer vermoedens van illegale overbrengingen van dranken kunnen worden gemeld. De brancheorganisaties zullen het bestaan van dit meldpunt regelmatig onder de aandacht brengen bij hun leden.
Bij de bijeenkomst waren aanwezig: Bert Wiersema (directeur Handhaving), Gerard Klaver (senior beleidsmedewerker Handhavingsregie Accijns) en Rien van Rijen (Handhaving intelligence accijns alcohol en dranken). Daarnaast ook Christiaan Hamminga (Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden), Joep Stassen (SpiritsNL) en Ron Andes (Koninklijke SlijtersUnie)

Tags: