Laatste nieuws

Van Rijn: geen goed beeld van pilot

Staatssecretaris Van Rijn heeft geen inzicht in welke gemeenten precies meedoen aan de blurringpilot. Dat meldt hij in antwoord op Kamervragen over de pilot. Van Rijn zegt in zijn algemeenheid niet te kunnen stellen dat alle gemeenten die meedoen aan de blurringpilot in strijd handelen met de Drank- en Horecawet. Hij weet niet welke gemeenten precies meedoen en wat hun individuele afspraken met de ondernemers zijn, antwoordt hij. Wel heeft hij er bij de VNG op aangedrongen om de pilot binnen de kaders van de wet te houden. De uitspraak van de rechtbank Utrecht inzake de gemeente Nieuwegein is voor Van Rijn aanleiding om de burgemeester van Nieuwegein om een toelichting te vragen. “Ik ga ervan uit dat andere gemeenten deze uitspraak zullen bestuderen en waar nodig toepassen op de invulling van hun taken en bevoegdheden.” De VNG informeert gemeenten hoe zij kunnen reageren op handhavingsverzoeken van de SlijtersUnie. Van Rijn kreeg de vraag wat hij daarvan vindt. Daarop meldt hij dat hij niet te spreken is over de handelswijze van de VNG in het hele traject. “De VNG is een pilot gestart die in de praktijk tot overtreding van de Drank- en Horecawet (DHW) leidt.” Van Rijn vindt dat de VNG nog eens kritisch naar de proef moet kijken, nadat de rechtbank oordeelde dat de gemeente Nieuwegein in strijd heeft gehandeld met de wet. De volledige beantwoording van de Kamervragen door staatssecretaris Van Rijn vindt u hier.

Tags: