Laatste nieuws

Rechter wijst vordering tegen VNG af

De Haagse rechtbank heeft vanochtend uitspraak gedaan in de zaak tussen de SlijtersUnie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De rechter is van mening dat de VNG slechts een beperkte rol heeft bij de uitvoering van de zogeheten ‘blurringpilot’. De beslissing om daaraan deel te nemen en de wijze van uitvoering is voorbehouden aan individuele gemeentebesturen. Daarom is er geen sprake van onrechtmatig handelen door de VNG.
De Koninklijke SlijtersUnie had de rechter in een kort geding gevraagd de VNG te veroordelen om gemeenten die deelnemen aan de pilot ‘mengvormen winkel/horeca’ schriftelijk op te roepen die pilot met onmiddellijke ingang te staken. In deze proef worden onder de huidige Drank- en Horecawet verboden mengvormen van verkoop van alcohol met andere vormen van detailhandel gedoogd. De VNG faciliteert de pilot waaraan momenteel 36 gemeenten meedoen.
De uitspraak betekent dat de SlijtersUnie nu gedwongen is om afzonderlijke bestuursrechtelijke procedures te doorlopen ten aanzien van alle betrokken gemeenten. Per geval zal de rechtbank oordelen of de individuele gemeenten onrechtmatig handelen door mee te doen aan de pilot. Ron Andes, voorzitter van de SlijtersUnie: “Naar mijn idee onderschat de rechter de rol die de VNG in de pilot speelt. Een inhoudelijk oordeel over de pilot had veel tijd en moeite gescheeld, ook voor de betrokken gemeenten”.
De eerste toetsing door de bestuursrechter zal op donderdag 21 juli plaatsvinden in Utrecht, in een geding dat de SlijtersUnie heeft aangespannen tegen de burgemeester van Nieuwegein. Mede afhankelijk van de uitkomst van die procedure zullen procedures tegen de overige deelnemende burgemeesters volgen. De betreffende gemeenten dienen ook rekening te houden met eventueel ingrijpen door de staatsecretaris van Volksgezond Welzijn en Sport, die de Tweede Kamer eerder al liet weten enkel experimenten toe te staan binnen het kader van de DHW.

Tags: