Laatste nieuws

Open brief aan staatssecretaris

In een open brief aan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt de Koninklijke SlijtersUnie om het toezicht op naleving van de Drank- en Horeca Wet (DHW) bij de burgemeesters weg te halen. De reden hiervoor is dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de burgemeesters onvoldoende verantwoordelijkheid nemen in de handhaving van de DHW, ondanks gerechtelijke uitspraken.

Hieronder de gehele brief:

Mijnheer de Staatssecretaris,
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeesters nemen onvoldoende verantwoordelijkheid om de Drank- en Horecawet te handhaven. Sterker nog, zij nemen zelfs initiatieven om de wet te laten overtreden. Ik verzoek u bij deze daartegen op te treden.
Dit jaar wordt de Drank- en Horecawet (DHW) geëvalueerd. De effecten van de verhoging van de leeftijdsgrens, de decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten en mengvormen van horeca en retail (het zgn. ‘blurring’) zullen daar onderdeel van zijn. Vooruitlopend op deze evaluatie is de VNG op verzoek van een aantal gemeenten gestart met de pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’. Onderdeel van de pilot is het door de burgemeester “buiten werking” stellen van bepaalde onderdelen van de wet. Daardoor komen er honderden verkooppunten van alcohol bij. Dus niet alleen een biertje bij de kapper maar ook een fles wijn bij de modewinkel of een prosecco bij de bloemenzaak. U heeft meermaals aangegeven niet in te stemmen met het overtreden van de DHW zoals dat nu tijdens deze pilot gebeurt. Ook hebt u aangegeven gemeenten en VNG hierop aan te spreken. Tot op heden heeft dat echter geen resultaat opgeleverd.
De Koninklijke SlijtersUnie heeft de rechter om een oordeel gevraagd over de pilot, in dit geval in Nieuwegein. Samengevat overwoog de rechter dat de DHW geen experimenteermogelijkheid kent, dat de “blurring” activiteiten in strijd zijn met de wet, dat de burgemeester overtreding van de wet stimuleert, dat de rijksoverheid de regels stelt en dat burgemeesters deze dienen te handhaven. Burgemeester Backhuijs trekt zich echter niets aan van het vonnis en gaat onverminderd door met de pilot. Een onverantwoorde omgang met de wet, de rechtspraak en het bestuur. Zijn optreden vormt een ondermijning van de democratische rechtstaat, en dat nota bene door een door de Koning benoemde burgemeester. Weliswaar heeft u inmiddels de heer Backhuijs ter verantwoording geroepen, maar gelet op de van VNG en overige gemeenten ontvangen geluiden is het niet de verwachting dat burgemeesters elders de pilot zullen staken.
Aangezien VNG en burgemeesters zich niets aantrekken van rechterlijke uitspraken is het voor de branche praktisch onmogelijk om alle deelnemende gemeenten voor de rechter te dagen. Middels deze brief verzoek ik u om in te grijpen en de burgemeesters te “overrulen”. Daarnaast vraag ik u de Kamers aan te bevelen het toezicht op naleving van de DHW bij de burgemeesters weg te halen.
Met vriendelijke groet,
R.P. (Ron) Andes,
Voorzitter Koninklijke SlijtersUnie

Tags: