Laatste nieuws

Biertje bij kapper blijft strafbaar

De VNG hoeft gemeenten niet op te roepen te stoppen met de pilot ‘mengvormen winkel/horeca’. Dat is de kern van de uitspraak van de voorzieningenrechter in het kort geding dat de SlijtersUnie had aangespannen tegen de VNG. Veel media beweerden gisteren dat de rechter hiermee de blurring pilot rechtsgeldig heeft verklaard. Maar dat klopt niet. Feit is dat de rechter heeft geoordeeld dat:
a. de VNG een beperkte rol heeft bij de uitvoering van de pilot en dus niet de deelnemende gemeenten hoeft op te roepen die pilot onmiddellijk te staken;
b. bezwaarmakers (zoals de SlijtersUnie) bij de deelnemende gemeenten moeten zijn en desgewenst naar de bestuursrechter kunnen stappen.
De rechtbank heeft dus niet gezegd dat alcohol schenken in winkels of bij de kapper of tandarts rechtsgeldig is. De uitspraak had geen betrekking op het blurren zelf, maar ging over de vraag of je de VNG op deze pilot kan aanspreken. Dat vindt de rechter dus niet.
De SlijtersUnie is samen met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP van mening dat de VNG bepaald geen beperkte rol speelt in de ‘blurringpilot’ en op diverse manieren de gemeenten heeft gestimuleerd deel te nemen en hen daarover ook juridisch adviseert. “Deze proef is destijds uitdrukkelijk mede door de VNG is opgezet om activiteiten te ontwikkelen in strijd met de Drank- en Horecawet” meldt STAP-directeur Wim van Dalen. “Wij vinden de pilot riskant omdat die onder meer resulteert in uitbreiding van het aantal verkoopplaatsen van alcohol. Onderzoek leert dat toename van de beschikbaarheid van alcohol leidt tot meer alcoholproblemen. De pilot ondermijnt bovendien de campagne NIX18. Door te pas en te onpas drank aan te bieden, wordt de indruk gewekt dat alcoholgebruik volkomen normaal is en overal en altijd erbij hoort.”

Tags: