Laatste nieuws

Webwinkel in dranken verboden

Category:

Geen categorie

Eindhoven, 4 januari 2012 – De rechtbank Den Bosch heeft uitspraak gedaan in een door de SlijtersUnie aanhangig gemaakte procedure tegen de gemeente Schijndel.

De SlijtersUnie, de brancheorganisatie voor zelfstandige slijters, had bezwaar gemaakt tegen de uitoefening van een webwinkel in dranken voor particulieren vanaf een industrieterrein. De gemeente Schijndel was van mening dat dit geoorloofd was en had de bezwaren van de SlijtersUnie afgewezen.

De rechtbank is het daar niet mee eens. De rechtbank is van mening dat de gemeente niet van handhavend optreden had mogen afzien en heeft haar veroordeeld een nieuw besluit te nemen.

De gemeente stelde zich op het standpunt dat de webwinkel geen detailhandel betrof, er was namelijk geen direct contact tussen het bedrijf en de klant, en dus was toegestaan op het industrieterrein. De rechtbank heeft die redenering naar de prullenbak verwezen.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) medio 2011 een analyse gemaakt van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet. Daarin wordt de conclusie getrokken dat de Drank- en Horecawet geen enkel aanknopingspunt biedt voor enige vorm van handhaving van leeftijdsgrenzen bij verkoop van alcohol via internet.

‘Het vonnis van de rechtbank is van belang om de wildgroei in webwinkels tegen te kunnen gaan’, aldus mr. Marc Houben, advocaat van de SlijtersUnie. ‘De SlijtersUnie acht dat van groot belang omdat controle op naleving van leeftijdsgrenzen bij verkoop via internet nagenoeg onmogelijk is.’

Tags: