Laatste nieuws

Koninklijke SlijtersUnie roept politici nu te handelen!

Category:

Geen categorie

Eindhoven, 26 april 2012 – Drankmisbruik door jongeren is bijna permanent in het nieuws en daarom een terugkerend onderwerp in de Tweede Kamer. De Koninklijke SlijtersUnie pleit al jaren voor een verkoopverbod op ‘soft-likeuren’ (minder dan 5% alc.) in het grootwinkelbedrijf en een minimum leeftijd van 18 jaar voor de aankoop van alcoholische drank. PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester wil een initiatiefwetsvoorstel indienen om te regelen dat er alleen nog bier en wijn verkocht mag worden in supermarkten. SP en ChristenUnie geven aan dat plan te steunen. Bovendien werkt Bouwmeester op dit moment samen met Joël Voordewind (CU) aan een initiatiefwet om de leeftijdsgrens te verhogen naar 18 jaar. De SP en SGP staan achter dit initiatief.

Voorzitter van de SlijtersUnie Ron Andes vindt dit opmerkelijk. “In 2010 schaarden de PVDA en de SP zich tijdens de behandeling van de D&H-wet achter de VVD en D’66 en stemden in met het vasthouden aan de minimumleeftijd van 16 jaar.” Voor D’66 speelt het culturele patroon in Nederland dat jongeren alcohol drinken een rol en zolang handhaving bij 16 jaar niet werkt, voelt de partij weinig voor een ommezwaai. Echter zal de handhaafbaarheid aanzienlijk verbeteren door invoering van één leeftijd en is de optie om op te schalen naar 18 niet onbespreekbaar. Ook de CDA-fractie is nog voorstander van handhaven van de leeftijd van 16 jaar , maar staat volledig achter de stevige aanpak van alcoholmisbruik. Alleen de partijen VVD en PVV willen de leeftijdsgrens van 16 jaar aanhouden.

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester heeft de regering gevraagd hoe zij reageren op de berichten dat supermarkten drank verkopen die net onder de toegestane alcoholwaarde ligt om zo het verbod op verkoop van drank te kunnen ontlopen. Voor de initiatiefwet is nu wel steun te verwachten uit de hoek van de VVD. Deze partij erkent dat steeds meer bij jongeren populaire (mix)drankjes net onder die limiet van 15% alcohol aangeboden worden, een hoog zoet gehalte hebben en daarmee onschuldiger lijken dan zij in werkelijkheid zijn. Nu dit limiet in het verleden min of meer willekeurig tot stand is gekomen, lijken er volgens de VVD voldoende redenen aanwezig om dat alcoholpercentage voor verkoop in supermarkten te heroverwegen.

 Door de val van het ‘Kabinet Rutte’ tonen de meeste partijen bereidheid om concessies te doen. Hiermee kunnen de partijen zich profileren naar de kiezer, als de partij die staat voor aanpak van de crisis en de problematiek rondom alcoholmisbruik door jongeren. Zij kunnen dan rekenen op de steun van de Nederlandse gemeenten en die van de gezondheidszorg. De SlijtersUnie roept alle politieke partijen op om deze plannen door de kamer te krijgen.

Mocht de Eerste Kamer op 1 mei de D&Hwet alsnog afstemmen op deze leeftijdskwestie, dan moet de Tweede Kamer met een reparatiewet komen. Als die met een ruime meerderheid wordt aangenomen kan de nieuwe D&Hwet snel worden ingevoerd. De regels zullen dan beter worden gehandhaafd, ten gunste van het welzijn van onze jeugd.

Tags: