Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

tel. 070 340 7911

www.minvws.nl