Algemeen

KONINKLIJKE SLIJTERSUNIE IN KORT BESTEK

ALGEMEEN
Alléén zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn bij de Koninklijke SlijtersUnie aangesloten. Het doel van de Koninklijke SlijtersUnie is het behartigen van de belangen van haar leden, voor zover betrekking hebbende op de slijterij en het bestrijden van al hetgeen deze belangen zou kunnen schaden.

STRUCTUUR
De Koninklijke SlijtersUnie is een vereniging en kent gewone leden, aspirant-leden, donateurs, ereleden en leden van verdienste. Een democratische organisatiestructuur en opbouw vormen daarvoor de basis. De bestuurlijke opbouw ziet er schematisch als volgt uit:

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het vormen van het beleid, daarin voorbereidend en uitvoerend gesteund door het secretariaat. Het hoofdbestuur bestaat momenteel uit 3 leden, inclusief de voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie. Het hoofdbestuur legt aan de algemene ledenvergadering verantwoording af van zijn bestuur.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit de leden van het hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Koninklijke SlijtersUnie. Het beslist namens het hoofdbestuur in spoedeisende gevallen. Het voert desgevraagd de besluiten van het hoofdbestuur uit. Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door het secretariaat en door commissies.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Weet u waarvoor de Koninklijke SlijtersUnie staat? Belangenorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf kennen we in alle soorten en maten. De Koninklijke SlijtersUnie is één van die belangenorganisaties. In deze paragraaf proberen we uit te leggen wat de Koninklijke SlijtersUnie doet en waarvoor de Koninklijke SlijtersUnie staat.

Leden van de Koninklijke SlijtersUnie oefenen het slijterbedrijf uit. Dat betekent dat ook slijterijen, die uitsluitend wijn of bier verkopen, lid kunnen zijn van de Koninklijke SlijtersUnie, mits deze beschikken over een slijtervergunning.

De Koninklijke SlijtersUnie is een dienstverlenende organisatie, die op komt voor het algemeen belang van de zelfstandige slijter, maar ook voor het belang van ieder lid afzonderlijk. De Koninklijke SlijtersUnie is geen franchiseorganisatie of in- en verkooporganisatie. Het is een werkgeversorganisatie waarvan het lidmaatschap vrijwillig is.

De Koninklijke SlijtersUnie houdt de vinger aan de pols voor de zelfstandige slijter als het gaat om overheidsaangelegenheden, zoals de Drank- en Horecawet. Daarnaast ijvert de Koninklijke SlijtersUnie voor bijvoorbeeld de invoering van een bodemprijs voor alcoholhoudende dranken en de aanpak van zelfbedieningsgroothandels die aan particulieren verkopen

In het overleg met MKB Nederland is het de Koninklijke SlijtersUnie die de stem van de zelfstandige slijter laat horen. Of het nu gaat om onrechtmatige vestigingen, grijze circuits, illegale verkopen, lonen, prijzen en wat nog meer van belang is, de Koninklijke SlijtersUnie maakt zich sterk voor de belangen van de zelfstandige slijter als ondernemer. Wanneer het nodig is, richt de Koninklijke SlijtersUnie zich rechtstreeks tot de politiek.

De Koninklijke SlijtersUnie is geen commerciële organisatie. De leden hebben bewust gekozen voor hun zelfstandigheid en zijn ondernemer genoeg om hun commerciële activiteiten zelf in goede banen te leiden. De Koninklijke SlijtersUnie vormt een uitstekend platform voor zelfstandige slijters om elkaar te treffen en ervaringen uit te wisselen.

Kortom: de Koninklijke SlijtersUnie vindt u overal waar zij hoort te zijn in het belang van de zelfstandige slijter. Ook in de toekomst zijn wij alert op ontwikkelingen in de branche om tijdig en doeltreffend daarop in te kunnen spelen.

Contributie
Voor 2020 is de contributie door de algemene vergadering per hoofdvestiging vastgesteld op € 249,- te vermeerderen met 21% BTW

LANDELIJK SECRETARIAAT
Het secretariaat van de Koninklijke SlijtersUnie is sedert 1982 gevestigd te Eindhoven en is thans gevestigd op het adres Kanaaldijk-Noord 1.

Bereikbaarheid
De Koninklijke SlijtersUnie is op werkdagen te bereiken tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Het secretariaat is gevestigd te Eindhoven aan het adres Kanaaldijk-Noord 1. Tel.040-245 37 85 Fax 040-243 17 49, Postbus 885, 5600 AW Eindhoven, info@SlijtersUnie.nl

DAGELIJKS BESTUUR EN HOOFDBESTUUR

DAGELIJKS BESTUUR
voorzitter – Ron Andes
secretaris / penningmeester – Anton van Balveren

ADVISEUR DAGELIJKS BESTUUR
Patrick van Egmond (sedert 23 januari 2017)

HOOFDBESTUUR

1. voorzitter – Ron Andes
2. secretaris / penningmeester – Anton van Balveren
3. alg. bestuurslid – Machiel Otten

DE GEZICHTEN

HOOFDBESTUURSLEDEN

Voorzitter: R.P. Andes (Ron)
Voorzitter sedert 8 juni 2009,
Nieuwe Boschstraat 13, 4811 CS Breda  Tel. 076 – 888 25 34
Fax 084 – 739 75 84 ron@SlijtersUnie.nl

Deelnemer Regulier Overleg Alcoholbeleid (ROA)
Deelnemer Ronde tafel over Alcoholgerelateerde Overlast
Directeur Flying Wine Buyer “Sourcing & Broking”(Eenmanszaak)
Register Gecertificeerd Wijn taxateur aangesloten bij het College RWTM en de Federatie TMV
Voorzitter van de Vereniging Magister Vini
Docente Italiaanse wijnen  bij de Nederlandse Vinologen
Lid van de examencommissie Sociale Hygiëne, horecaportier en leermeester

A.E.M. van Balveren (Anton) en secretaris sedert 16 november 2015
Hoofdbestuurslid sedert 11 mei 2015
Dorpsstraat 52
4152 ER Rhenoy
Tel 0345 681390, anton@slijtersunie.nl
Bestuurslid Stichting De Wijnacademie

M.L.J. Otten (Machiel)
Hoofdbestuurslid sedert 15 mei 2017
Steenbokstraat 30,
6531 TH  Nijmegen
Tel. 024-3557346, info@dedruif.nl