Algemeen

Koninklijke SlijtersUnie in kort bestek

Algemeen

Alléén zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn bij de Koninklijke SlijtersUnie aangesloten. Het doel van de Koninklijke SlijtersUnie is het behartigen van de belangen van haar leden, voor zover betrekking hebbende op de slijterij en het bestrijden van al hetgeen deze belangen zou kunnen schaden.

Structuur

De Koninklijke SlijtersUnie is een vereniging en kent gewone leden, aspirant-leden, donateurs, ereleden en leden van verdienste. Een democratische organisatiestructuur en opbouw vormen daarvoor de basis. De bestuurlijke opbouw ziet er schematisch als volgt uit:

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het vormen van het beleid, daarin voorbereidend en uitvoerend gesteund door het secretariaat. Het hoofdbestuur bestaat momenteel uit 5 leden, inclusief de voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie. Het hoofdbestuur legt aan de algemene ledenvergadering verantwoording af van zijn bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit de leden van het hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Koninklijke SlijtersUnie. Het beslist namens het hoofdbestuur in spoedeisende gevallen. Het voert desgevraagd de besluiten van het hoofdbestuur uit. Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door het secretariaat en door commissies.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Weet u waarvoor de Koninklijke SlijtersUnie staat? Belangenorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf kennen we in alle soorten en maten. De Koninklijke SlijtersUnie is één van die belangenorganisaties. In deze paragraaf proberen we uit te leggen wat de Koninklijke SlijtersUnie doet en waarvoor de Koninklijke SlijtersUnie staat.

Leden van de Koninklijke SlijtersUnie oefenen het slijterbedrijf uit. Dat betekent dat ook slijterijen, die uitsluitend wijn of bier verkopen, lid kunnen zijn van de Koninklijke SlijtersUnie, mits deze beschikken over een slijtervergunning.

De Koninklijke SlijtersUnie is een dienstverlenende organisatie, die op komt voor het algemeen belang van de zelfstandige slijter, maar ook voor het belang van ieder lid afzonderlijk. De Koninklijke SlijtersUnie is geen franchiseorganisatie of in- en verkooporganisatie. Het is een werkgeversorganisatie waarvan het lidmaatschap vrijwillig is.

De Koninklijke SlijtersUnie houdt de vinger aan de pols voor de zelfstandige slijter als het gaat om overheidsaangelegenheden, zoals de Drank- en Horecawet. Daarnaast ijvert de Koninklijke SlijtersUnie voor bijvoorbeeld de invoering van een bodemprijs voor alcoholhoudende dranken en de aanpak van zelfbedieningsgroothandels die aan particulieren verkopen

In het overleg met MKB Nederland is het de Koninklijke SlijtersUnie die de stem van de zelfstandige slijter laat horen. Of het nu gaat om onrechtmatige vestigingen, grijze circuits, illegale verkopen, lonen, prijzen en wat nog meer van belang is, de Koninklijke SlijtersUnie maakt zich sterk voor de belangen van de zelfstandige slijter als ondernemer. Wanneer het nodig is, richt de Koninklijke SlijtersUnie zich rechtstreeks tot de politiek.

De Koninklijke SlijtersUnie is geen commerciële organisatie. De leden hebben bewust gekozen voor hun zelfstandigheid en zijn ondernemer genoeg om hun commerciële activiteiten zelf in goede banen te leiden. De Koninklijke SlijtersUnie vormt een uitstekend platform voor zelfstandige slijters om elkaar te treffen en ervaringen uit te wisselen.

Kortom: de Koninklijke SlijtersUnie vindt u overal waar zij hoort te zijn in het belang van de zelfstandige slijter. Ook in de toekomst zijn wij alert op ontwikkelingen in de branche om tijdig en doeltreffend daarop in te kunnen spelen.

Contributie

Voor 2023 is de contributie door de algemene vergadering per hoofdvestiging vastgesteld op € 279,- te vermeerderen met 21% BTW. Voor 2024 is de contributie door de algemene vergadering per hoofdvestiging vastgesteld op € 289,- te vermeerderen met 21% BTW.

Landelijk Secretariaat

Het secretariaat van de Koninklijke SlijtersUnie is sedert 1982 gevestigd te Eindhoven en is thans gevestigd op het adres Kanaaldijk-Noord 1.

Bereikbaarheid

De Koninklijke SlijtersUnie is op werkdagen te bereiken tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Het secretariaat is gevestigd te Eindhoven aan het adres Kanaaldijk-Noord 1. Tel.040-245 37 85, Postbus 885, 5600 AW Eindhoven, info@SlijtersUnie.nl

Dagelijks bestuur en hoofdbestuur 

Dagelijks bestuur

voorzitter – Petra de Boevere
secretaris – Peter van Sloun

Penningmeester – Machiel Otten

Adviseur dagelijks bestuur

Patrick van Egmond (sedert 23 januari 2017)

Hoofdbestuur

  1. voorzitter – Petra de Boevere
  2. secretaris – Peter van Sloun
  3. penningmeester – Machiel Otten
  4. alg. bestuurslid – Dennis Poldervaart
  5. alg. bestuurslid – Rick van Bezooijen

Hoofdbestuursleden

de Boevere (Petra)

Voorzitter sedert 17 mei 2021,
Tel. 0117 383 787
E-mail. petra@devuurtoren.nl

Deelnemer Platform Retail VNO-NCW
Deelnemer van de Commissie Leefstijlpreventie VNO-NCW / MKB-Nederland
Deelnemer van de examencommissie Sociale Hygiëne, horecaportier en leermeester
Deelnemer Thematafel NPA – Problematisch Alcoholgebruik
Deelnemer Pensoenbelangen Branches BPFD
Deelnemer Nationale Winkelraad van MKB-Nederland

Secretaris: P.M.J. van Sloun (Peter)

Hoofdbestuurslid sedert 25 mei 2020, secretaris sedert 15 mei 2023

Tel. 046-4512068, info@vanberkumwijnen.nl

M.L.J. Otten (Machiel)

Hoofdbestuurslid sedert 15 mei 2017, penningmeester sedert 15 mei 2023
Tel. 024-3557346, info@dedruif.nl

D.L. Poldervaart (Dennis)

Hoofdbestuurslid sedert 25 mei 2020
Tel. 020-4822762, dennis@topslijterspoldervaart.nl

R.R. van Bezooijen (Rick)

Hoofdbestuurslid sedert 15 mei 2023

Tel. 06-54938844, rick@una-mas.nl