Laatste nieuws

Accijnsverhoging leidt tot minder opbrengst staatskas

Category:

Geen categorie

Eindhoven, 5 november 2012 – Door een verkeerd rekenscenario van de overheid is de staatskas sinds 2005 al bijna 550 miljoen euro misgelopen aan accijnzen. Het nieuwe kabinet is voornemens de accijns op sterke dranken in 2013 met 6% te verhogen en in 2014 nogmaals met 5%. Volgens de Koninklijke SlijtersUnie leiden deze aangekondigde accijnsverhogingen wederom tot verliezen. “Door de sterke daling van de verkopen, loopt de schatkist omzetbelasting en accijns mis. Bovendien is het een doodsteek voor de sector die juist op verantwoorde manier met alcoholverkoop omgaat” aldus Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie. De belangenorganisatie pleit voor een gelijk tarief met buurland Duitsland hetgeen meer geld in de Nederlandse staatskas brengt doordat alcoholtoerisme daarmee wordt teruggedrongen.

In de huidige rekenmethode worden de accijnsopbrengsten één op één vermenigvuldigd met een factor die de overheid nodig acht om de begrotingen op papier rond te krijgen. In de praktijk is echter gebleken dat de opbrengst voor de schatkist juist daalt. De SlijtersUnie baseert haar stelling op onderzoeken uit het verleden. Het onafhankelijke onderzoeksbureau EIM heeft in 2005 becijferd dat de accijnsverhoging op sterke drank leidt tot afzetdaling, afname van het aantal slijters en daling van de accijnsopbrengst.

Tot 2002 was de opbrengst uit gedistilleerd jaarlijks goed voor ruim 400 miljoen euro per jaar. Na de accijnsverhoging die op papier 70 miljoen extra zou opbrengen, stortte de gedistilleerdverkoop in. Deze verkeerde inschatting heef tot gevolg gehad dat de staat jaarlijks 80 miljoen misloopt. Sinds 2007 is dat een verliespost van 548 miljoen euro. Als de misgelopen btw over de verkoopprijs hierbij wordt opgeteld, komt men uit op 800 miljoen euro. De prijsverhoging bleek bovendien een desastreuze werking te hebben gehad op de branche. Voor veel slijters bleek de prijsdruk te zwaar en een aanzienlijke groep vakslijters heeft haar deuren moeten sluiten.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat in Finland en in Denemarken verlaging van accijns een positieve invloed heeft gehad op de totale opbrengsten voor de overheid. De SlijtersUnie pleit voor een gelijk tarief als in het buurland Duitsland. Hiermee zal de overheid de positie van de Nederlandse slijter stabiliseren, de accijnsinkomsten verhogen en een belangrijke bijdrage leveren aan het verantwoord alcoholbeleid.