Laatste nieuws

Accijnsverhoging kost Staat geld

Category:

Geen categorie

Eindhoven, 27 april 2012 – Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met de hoofdlijnen voor de begroting 2013, na het mislukken van het Catshuisoverleg. De Kamer is akkoord gegaan met accijnsverhogingen voor frisdranken, tabak en alcohol voor in totaal Euro 625 miljoen. Het Ministerie van Financiën kon vandaag nog niet zeggen welk deel van de Euro 625 miljoen voor rekening komt van alcohol of per wanneer de verhoging ingevoerd zal worden. De vrees bestaat dat de verhoging tevens betrekking zal hebben op gedistilleerde dranken.

Accijnsverhoging in het verleden op gedistilleerde drank heeft uitgewezen dat dit in plaats van een meeropbrengst voor de staatskas juist een minderopbrengst oplevert. Dit effect wordt mede veroorzaakt doordat er een verschuiving van aankopen plaats vindt. Aan de ene kant gaan consumenten over de grens hun aankopen doen en aan de andere kant kiezen consumenten vaker voor producten met een lager alcoholpercentage.

De SlijtersUnie, de brancheorganisatie voor slijters, is het met accijnsverhoging op gedestilleerd dan ook niet eens. Zij stelt voor de overheidsbegroting te helpen door in plaats van accijnsverhoging een verbod op dumpprijzen in te voeren. Daarmee zou het kabinet bovendien eindelijk uitvoering geven aan een al bijna in vergetelheid geraakt motie van de Tweede Kamer hierover.

Ron Andes, voorzitter van de SlijtersUnie licht toe: ‘Bier wordt in het grootwinkelbedrijf voornamelijk onder de inkoopsprijs verkocht. De overheid loop hierdoor flink btw inkomsten mis. Dit kan oplopen tot wel 80 cent per krat bier. In feite financiert de overheid iedere stuntaanbieding, in dit voorbeeld met Euro 0,80 per krat. Jaarlijks worden er zo’n 120 miljoen kratten verkocht. Een verbod op dumpprijzen zou de schatkist bijna 100 miljoen euro opleveren en een positieve bijdrage hebben in het streven de gezondheidskosten te verlagen. Dan snijdt het mes echt aan twee kanten!’

Andes vervolgt: ‘Als bier niet meer zou mogen worden weggegeven onder de kostprijs, dat is nu aan de orde van de dag, dan wordt daarmee én een bijdrage geleverd aan preventie van alcoholmisbruik én zou de staat meer omzetbelasting ontvangen. Waarom geen verbod op dumpprijzen?’

Tags: