november 2017

Proactief toezicht op drankverstrekking ontbreekt

De Koninklijke SlijtersUnie luidt de noodklok: gemeenten falen in het toezicht op de Drank- en Horecawet. Dat stelt voorzitter Ron Andes. Volgens hem beperken gemeenten zich tot toezicht op vergunninghouders, terwijl proactief toezicht op het verstrekken van alcohol door niet-vergunninghouders nauwelijks aandacht krijgt. Juist binnen deze laatste groep is een explosieve groei van overtredingen waarneembaar,… Lees meer

Nationale Slijtersbon is niet van de SlijterUnie

Voor alle duidelijkheid: het bedrijf de Nationale Slijtersbon B.V. is op geen enkele manier verbonden met of gelieerd aan de SlijtersUnie. Het faillissement is wegens gebrek aan baten opgeheven op 29 augustus 2017. Dat betekent dat er geen uitkering heeft plaats gevonden aan concurrente crediteuren. De Koninklijke SlijtersUnie heeft haar leden geadviseerd de door de… Lees meer