Laatste nieuws

Vacature voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie (m/v)

Category:

Vacature

Vacature

De SlijtersUnie is de brancheorganisatie voor zelfstandige slijters, bier- en wijnspeciaalzaken. Vanwege het verstrijken van de in de statuten opgenomen bestuurstermijn zal de huidige voorzitter medio 2021 terugtreden waardoor per die datum de vacature ontstaat voor

VOORZITTER VAN DE KONINKLIJKE SLIJTERSUNIE (M/V)

Als voorzitter bepaal je voor een belangrijk deel het gezicht en het geluid van de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor de visie, de lange termijnplannen en de aansturing van de organisatie. Op intern vlak druk je je stempel op de koers die gevaren wordt en bied je ondersteuning om de doelstellingen te kunnen realiseren. Op extern vlak zorg je voor een heldere en krachtige positionering en profilering van de SlijtersUnie richting leden, overheid en samenwerkingspartijen, anticiperend op de dynamische ontwikkelingen in en buiten het veld.

Veranderend speelveld
Het aantal zelfstandige slijters is de afgelopen jaren sterk gedaald en de verwachting is dat die daling nog niet ten einde is. De toekomst van de zelfstandige slijter en daarmee van de Koninklijke SlijtersUnie als zelfstandige belangenorganisatie is ongewis. Je ziet het als een uitdaging om met die veranderingen om te gaan en in positieve zin om te buigen. Je ziet het belang in dat social media daarbij spelen.

Taken
Als voorzitter leid je bijeenkomsten en vergaderingen, bepaal je in samenspraak met bestuur het beleid en het werkplan van de SlijtersUnie en de prioriteiten daarin, vertegenwoordig je de SlijtersUnie naar de leden, de overheid en andere organisaties, onderhoud je goede contact met de media en stakeholders in de drankenbranche.

Profiel
Je bent als zelfstandige ondernemer binnen de drankenbranche werkzaam, of recentelijk geweest en je bent gemiddeld een à twee dagdelen per week beschikbaar. Je bent in staat om adequaat gesprekspartner te zijn op alle niveaus. Je beschikt over voldoende inzicht, kennis en vaardigheden om met het beschikbare team haalbare doelen te stellen en te bereiken.

Vergoeding
De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding per kwartaal en vergoeding van onkosten.

Procedure
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat te Eindhoven (040) 245 25 55. Een kennismakingsgesprek met enkele bestuursleden is de volgende stap. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

Tips over wie geknipt zou kunnen zijn voor de functie worden op prijs gesteld. Meer informatie over de organisatie vindt u op www.slijtersunie.nl.