Laatste nieuws

Nationale Slijtersbon is niet van de SlijterUnie

Voor alle duidelijkheid: het bedrijf de Nationale Slijtersbon B.V. is op geen enkele manier verbonden met of gelieerd aan de SlijtersUnie. Het faillissement is wegens gebrek aan baten opgeheven op 29 augustus 2017. Dat betekent dat er geen uitkering heeft plaats gevonden aan concurrente crediteuren.

De Koninklijke SlijtersUnie heeft haar leden geadviseerd de door de leden zelf verkochte slijtersbonnen alsnog te accepteren. Dat geldt niet voor door anderen verkochte bonnen. Leden van de SlijtersUnie zijn zelfstandige ondernemers, die niet gehouden zijn om adviezen van de SlijtersUnie op te volgen. Het is aan de slijter zelf om te beslissen of deze een slijtersbon al dan niet accepteert.
Wanneer een slijter uw bon weigert, dan zult u dit dus met de betreffende slijter zelf moeten opnemen. De SlijtersUnie kan u hier niet mee van dienst zijn.

Tags: