Laatste nieuws

Corona en slijters

De Koninklijke SlijtersUnie probeert waar mogelijk de leden op de hoogte te houden van actuele informatie betreffende de Nederlandse aanpak van het coronavirus, specifiek voor de slijter. Dat doen we door mailingen rechtstreeks aan de leden. Eveneens per mail ontvangen leden ondersteunend postermateriaal voor in de winkel. Wilt u eveneens van die service gebruik maken, maar bent u nog geen lid? Meld u aan en klik hier.

Tags: