Laatste nieuws

Strijd tegen borrelshops laait op

De Koninklijke SlijtersUnie is er helemaal klaar mee. Het moet afgelopen zijn met het jarenlange gedoogbeleid dat gemeenten in Nederland voeren ten aanzien van borrelshops. De inpandige slijterijen van supermarkten overtreden namelijk massaal de Nederlandse Drank- en Horecawet. Deze schrijft voor dat er altijd een gediplomeerde leidinggevende in de slijterij aanwezig moet zijn. Bij veel… Lees meer

Staatssecretaris Van Rijn geeft antwoord op vragen met betrekking tot ‘blurring’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil kijken of bepaalde mengvormen van horeca en detailhandel mogelijk zijn, maar stuit met deze blurring op enkele praktische knelpunten betreffende de Drank- en Horecawet die dit verbiedt. Toch meldden gemeenten zich aan voor de pilot van de VNG. Zij weigeren te controleren op de naleving van de Nederlandse… Lees meer

Personeel in borrelshop verplicht

De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag bepaald dat in borrelshops (inpandige slijtererijen die onderdeel uitmaken van een supermarktformule) te allen tijde een leidinggevende aanwezig moet zijn. Die uitspraak geeft duidelijkheid in een tot dusver grijs gebied, dat gemeenten in Nederland sterk verdeeld hield. In de ene gemeente was men van mening dat hier geen wettelijke verplichting… Lees meer

IK WEET WAT VAN STERKE DRANK

‘Ik weet wat van Sterke Drank’ is een boekje met handige basiskennis voor uw medewerker(s) en kan ook een effectief promotie instrument zijn. Deze is financieel mogelijk gemaakt dankzij de Stichting Sociaal Fonds Slijterijen en tot stand gekomen onder auspiciën van de Koninklijke SlijtersUnie, Stichting Wijn Onderwijs Nederland (SWON) en FHKN. De uitgave is een… Lees meer

Aanvulling berichtgeving van 12-5-2015

Category :

Laatste nieuws

Geachte slijter, Ter verduidelijking en in aanvulling op onze berichtgeving van gisteren omtrent de Nationale Slijtersbon het volgende. Naar aanleiding van het beëindigen van de mogelijkheid tot verzilveren van slijtersbonnen door de Nationale Slijtersbon B.V. heeft de Consumentenbond contact opgenomen met de slijtersbranche. De Consumentenbond heeft zich op het standpunt gesteld dat álle slijters die… Lees meer

Nationale Slijtersbon B.V. failliet

Category :

Laatste nieuws

Samenwerkende Nederlandse slijters springen in de bres voor hun klanten De samenwerkende Nederlandse slijters betreuren het faillissement van de Nationale Slijtersbon B.V., maar hebben samen met de Consumentenbond afgesproken (voor de SlijtersUnie betekent dit een indringend advies aan de leden) dat openstaande bonnen nog wel verzilverd kunnen worden bij de zelfstandige of ketenslijter die de… Lees meer