CAO voor slijterijen

De CAO voor slijterijen is aangegaan voor de periode, ingaande op 1 april 2011 en eindigt op 31 maart 2013. De CAO tekst is op de website van de Koninklijke SlijtersUnie gepubliceerd. Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de CAO is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 21 maart 2012, publicatienummer 4173, onder UAW-nr. 11292. Het besluit is te downloaden van www.zoek.officiƫlebekendmakingen.nl en van de website www.cao.szw.nl.
Inmiddels is de CAO vanuit de zijde van de werknemersorganisaties opgezegd. Ingevolge artikel 33 lid 5 van de CAO wordt de CAO geacht nog voor een jaar stilzwijgend te zijn verlengd, derhalve eindigend op 31 maart 2014.